PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėseną gali sekti ČIA.

KAS YRA JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA?

Kas yra Jaunimo garantijų iniciatyva?

ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų inicatyvos nustatymo.

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m.

Koks Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas?

Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę.

Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

——————————————————————————————————————————————

ŽIŪRĖK MINI SERIALĄ APIE JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVĄ  ČIA.

—————————————————————————————————————————————–

Kam skirta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis gali pasinaudoti jaunimas iki 29 metų.

Kokias galimybes siūlo Lietuvos darbo birža dalyvaujantiems Jaunimo garantijų iniciatyvoje?

Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujantiems jauniems bedarbiams iki 29 metų, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, teritorinės darbo biržos siūlo paslaugų ir priemonių paketus (plačiau žr. čia), kuriuos  sudaro ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės bei integravimo į darbo rinką priemonės. Paslaugos ir priemonės teikiamos sistemiškai per 4 mėnesius nuo registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos, įgyvendinant keturis Jaunimo garantijų iniciatyvos etapus.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvą?

Siūlome skaityti informaciją internete:

GALIMYBĖS JAUNIMUI

Įsidarbindamas pasinaudok paramos galimybėmis:

Dalyvauk Lietuvos darbo biržos vykdomuose projektuose:

Esi aukštosios mokymo įstaigos absolventas, paskutinio kurso studentas, aukštos kvalifikacijos specialistas? Dalyvauk Talentų banko programoje !

Ieškok darbo pasiūlymų internete:

EURES biuro darbo pasiūlymus rasi ČIA.

Daugiau darbo paieškos portalų nuorodų rasi ČIA.

Ieškai darbo vasaros metu? Ši informacija skirta tau.

Kurdamas verslą pasinaudok paramos galimybėmis:

Daugiau informacijos apie verslumą rasi ČIA.

Dalyvauk Valstybinės mokesčių inspekcijos nuotoliniuose mokymuose ketinantiems kurti verslą

Mokykis būti verslininku JA Lithuania

Dalyvauk Europos mainų programoje verslininkams „Erasmus jauniesiems verslininkams“

Praktikos galimybių gali rasti čia:

 

Ieškai darbo ir studentų praktikos pasiūlymų valstybės įstaigose? Apsilankyk ČIA.

Dalyvauk Jaunimo reikalų departamento prie SADM kartu su partneriais vykdomame projekte:

 

Daugiau informacijos apie savanorystę ir savanoriškos veiklos galimybes rasi ČIA.

Dalyvauk Jaunimo darbo centrų informaciniuose ir mokomuosiuose renginiuose! Renginių sąrašą rasi ČIA.

Teritorinių darbo biržų renginių sąrašai skelbiami ČIA.

Įgyk kvalifikaciją dalyvaudamas Lietuvos darbo biržos organizuojamame profesiniame mokyme!

Nežinai kokia profesija paklausi darbo rinkoje? Atsakymą padės rasti Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo galimybių barometras

Daugiau informacijos apie švietimo sistemą Lietuvoje, galimybes mokytis:

Informaciją apie mokymosi galimybes Europoje rasi ČIA(PLOTEUS).

 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS DOKUMENTAI

Close Menu