Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėseną gali sekti ČIA

KAS YRA JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA?

Kas yra Jaunimo garantijų iniciatyva?

ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m.

Koks Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas?

Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę.

Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

——————————————————————————————————————————————

ŽIŪRĖK MINI SERIALĄ APIE JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVĄ  ČIA.

—————————————————————————————————————————————–

Kam skirta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis gali pasinaudoti jaunimas iki 29 metų.

Kokias galimybes Užimtumo tarnyba siūlo dalyvaujantiems Jaunimo garantijų iniciatyvoje?

Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujantiems jauniems bedarbiams iki 29 metų, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, Užimtumo tarnyba siūlo paslaugų ir priemonių paketus, kuriuos  sudaro ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės bei integravimo į darbo rinką priemonės. Paslaugos ir priemonės teikiamos sistemiškai per 4 mėnesius nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos, įgyvendinant keturis Jaunimo garantijų iniciatyvos etapus.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvą?

Siūlome skaityti informaciją internete:

GALIMYBĖS JAUNIMUI

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS DOKUMENTAI