Projekto santrauka: projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) veiklos vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, yra suformuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16–29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Projekto tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jauni asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-05-27.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-04-30.

Projekto vertė – 4.014.260,78 Eur.

Panaudota lėšų nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. –  153.156,60 Eur.

Panaudota lėšų 2020 m. – 1.252.572,23 Eur.

Panaudota lėšų 2021 m. – 1.420.788,39 Eur. 

Projekto veiklos:

  1. Įvadiniai susitikimai;
  2. Konsultavimas grupėse;
  3. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų supažindinimas su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu;
  4. Apibendrinamieji susitikimai savęs įsivertinimui 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  5. Karjeros konsultanto organizuojami susitikimai įvaizdžio kūrimo elektroninėje erdvėje klausimais;
  6. Siauros srities specialistų – psichologų – paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  7. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas;
  8. Siauros srities specialistų – teisininkų – paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims.

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).