PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Projekto santrauka: projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) veiklos bus vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, bus suformuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį.

Projekto tikslas – Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Projekto tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jauni asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-05-27.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-05-27.

Projekto vertė – 5.099.671,00 eurų.

Projekto veiklos:

  1. Įvadiniai susitikimai;
  2. Konsultavimas grupėse;
  3. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų supažindinimas su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu;
  4. Apibendrinamieji susitikimai savęs įsivertinimui 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  5. Karjeros konsultanto organizuojami susitikimai įvaizdžio kūrimo elektroninėje erdvėje klausimais;
  6. Siauros srities specialistų – psichologų paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  7. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas;
  8. Siauros srities specialistų – teisininkų paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims.
Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,00 
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenysSkaičius1.900,00 

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeProcentai75 
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,00 
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius7.125,00 
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsProcentai50 
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,00 
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsSkaičius4.750,00 
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai50 
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,00 
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąSkaičius4.750,00 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeProcentai50 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius516 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius258 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsProcentai32,17 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius516 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsSkaičius166 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai26,16 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius516 
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąSkaičius135 

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2019-09-30

Su jaunimu dirbančių specialistų darbo sąlygų sudarymas

4.356.230,11

 

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų kompetencijų didinimas ir integravimas į darbo rinką arba švietimo sistemą.

598.558,40

 

Informavimas apie projektą

25.713,21

 

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Vardas Pavardė

Telefonas

El. paštas

ESF finansuojamo projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ koordinatorė (kuruojama teritorija Kauno klientų aptarnavimo departamentas)

   

ESF finansuojamo projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ koordinatorė (kuruojama teritorija Klaipėdos ir Panevėžio klientų aptarnavimo departamentai)

Valentina Janušienė

+370 69916341

valentina.janusiene@uzt.lt

ESF finansuojamo projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ koordinatorė (kuruojama teritorija Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas)

Jolita Kraujalienė

+370 68514939

jolita.kraujaliene@uzt.lt

ESF finansuojamo projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ koordinatorė (kuruojama teritorija Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas)

Iveta Pumprickaitė

(8-5) 274 5880

+370 69986077

iveta.pumprickaitė@uzt.lt

ESF finansuojamo projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ finansininkė

Rima Vanagelienė

(8-5) 274 5880

rima.vanageliene@uzt.lt

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Close Menu