PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Projekto santrauka: projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) veiklos bus vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, bus suformuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį.

Projekto tikslas – Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Projekto tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jauni asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-05-27.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-05-27.

Projekto vertė – 5.099.671,00 eurų.

Panaudota lėšų nuo 2020 balandžio 1 d. iki 2020 balandžio 30 d. – 96.078,83 Eur

 

Projekto veiklos:

  1. Įvadiniai susitikimai;
  2. Konsultavimas grupėse;
  3. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų supažindinimas su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu;
  4. Apibendrinamieji susitikimai savęs įsivertinimui 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  5. Karjeros konsultanto organizuojami susitikimai įvaizdžio kūrimo elektroninėje erdvėje klausimais;
  6. Siauros srities specialistų – psichologų paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  7. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas;
  8. Siauros srities specialistų – teisininkų paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims
Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020-04-30
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,002942
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenysSkaičius1.900,00 1476
Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020-04-30
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeProcentai75 64,55
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,002942
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius7.125,00 1899
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsProcentai5033,75
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,00 2942
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsSkaičius4.750,00 993
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai50 42,39
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,00 2942
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąSkaičius4.750,00 1247
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeProcentai5050,93
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius516 324
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius258 165
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsProcentai32,17 24,07
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius516 324
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsSkaičius166 78
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai26,16 30,86
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeSkaičius516 324
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąSkaičius135 100

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2020-04-30

Su jaunimu dirbančių specialistų darbo sąlygų sudarymas

4.356.230,11                                                                    

730.438,13

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų kompetencijų didinimas ir integravimas į darbo rinką arba švietimo sistemą.

598.558,40

18.998,51

Informavimas apie projektą

25.713,21

 90,75

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883. (+370) 5 250 0883

 

Close Menu