PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Projekto santrauka: projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) veiklos vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, yra suformuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16–29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Projekto tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jauni asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-05-27.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-05-27.

Projekto vertė – 5.099.671,00 Eur.

Panaudota lėšų nuo 2020 rugsėjo 1 d. iki 2020 rugsėjo 30 d. – 87.381,16 Eur.

Projekto veiklos:

  1. Įvadiniai susitikimai;
  2. Konsultavimas grupėse;
  3. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų supažindinimas su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu;
  4. Apibendrinamieji susitikimai savęs įsivertinimui 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  5. Karjeros konsultanto organizuojami susitikimai įvaizdžio kūrimo elektroninėje erdvėje klausimais;
  6. Siauros srities specialistų – psichologų – paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims;
  7. 16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas;
  8. Siauros srities specialistų – teisininkų – paslaugos 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims.
Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020-09-30
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijojeSkaičius9.500,005291
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenysSkaičius1.900,00 2540
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2020-09-30
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Procentai 75 84,09
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 9.500 5.291
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 7.125 4.449
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės Procentai 50 40,69
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 9.500 5.291
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės Skaičius 4.750  2.153
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Procentai 50 49,54
Bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 9.500 5.291
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Skaičius 4.750  2.621
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Procentai 50 80,55
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 516 617
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 258  497
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės Procentai 32,17 33,55
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 516 617
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės Skaičius 166 207
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Procentai 26,16 40,68
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie pradėjo dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 516  617
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Skaičius 135  251

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2020-09-30

Su jaunimu dirbančių specialistų darbo sąlygų sudarymas

4.356.230,11                                                                    

1.255.383,15

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų kompetencijų didinimas ir integravimas į darbo rinką arba švietimo sistemą.

598.558,40

25.392,77

Informavimas apie projektą

25.713,21

 90,75

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

Close Menu