Įmonei mažinant darbuotojų skaičių ir palikus darbą šalių susitarimu, po kiek laiko galima registruotis Užimtumo tarnyboje?

Nėra nustatytų terminų, per kuriuos galima ar būtina įsiregistruoti nutraukus darbo santykius.

Ar galima įsiregistruoti kito rajono nei gyvenu Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje? Ar galima tik ten, kur deklaruota gyvenama vieta?

Teisės aktai numato, kad asmenys registruojami Užimtumo tarnyboje pagal jų nurodytą gyvenamąją vietą. Asmuo vienu metu gali registruotis tik viename klientų aptarnavimo skyriuje. Reikalavimo registruotis to miesto klientų aptarnavimo skyriuje, kuriame asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą, nėra.

Turiu 38 metus darbo stažo. Kitų metų birželį turiu išeiti į pensiją. Dėl sveikatos negaliu dirbti, darbo užmokestis visada buvo minimumas. Jei išeičiau iš darbo ir registruočiausi Užimtumo tarnyboje, tai kiek ji man laiko mokėtų pašalpą ir koks būtų jos dydis?

Asmenims, kurie per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą, nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 9 mėnesius. Jos dydis apskaičiuojamas individualiai, jis priklauso nuo darbo neturinčiam asmeniui priklausiusių draudžiamųjų pajamų, bedarbio darbo stažo, valstybės remiamų pajamų.

Neturiu nuolatinio darbo, bet kartais dirbu pagal autorinę sutartį. Ar galėčiau gauti bedarbio statusą?

Bedarbio statusas suteikiamas tik nedirbančiam asmeniui, t. y. neturinčiam darbo (darbo santykių), nesiverčiančiam individualia veikla (įskaitant individualių įmonių, kurioms Juridinių asmenų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, savininkus), neturinčiam ūkininko statuso, nesančiam ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu. Sudarydamas autorinę sutartį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, Jūs netektumėte bedarbio statuso ir registracija Užimtumo tarnyboje būtų nutraukta. Sudarius autorinę sutartį trumpesniam laikotarpiui, bedarbio statusas (taip pat ir nedarbo draudimo išmoka, jeigu ji būtų skirta) būtų sustabdomas, o išnykus sustabdymą sąlygojusioms aplinkybėms, atstatomas.