PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Vardas, pavardėPareigosTel.El. paštas 
Darius ŽalalisSkyriaus vedėjas+370 5 236 0780darius.zalalis@uzt.lt Funkcijos
Nailia AchmedijevaVyriausioji specialistė+370 4 446 0435nailia.achmadijeva@uzt.lt Funkcijos
Neringa VainikonienėVyriausioji specialistė+370 3 439 7857neringa.vainikoniene@uzt.lt Funkcijos
Jurga NarkuvienėVyriausioji specialistė+370 4 631 4954jurga.narkuviene@uzt.lt Funkcijos
Živilė OginskienėVyriausioji specialistė+370 5 236 0779zivile.oginskiene@uzt.lt Funkcijos
Kęstutis LomsargisVyriausiasis specialistas+370 4 417 8048kestutis.lomsargis@uzt.lt 
Antanas BertašiusVyriausiasis specialistas+370 4 497 4018antanas.bertasius@uzt.lt 
Arūnas DomeikaVyriausiasis specialistas+370 4 475 4501arunas.domeika@uzt.lt Funkcijos
     
Close Menu

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą..
12. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą..
13. Pavaduoja Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėją, jam nesant darbe..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – informatika (arba);
14.3. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
14.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
14.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.7. darbo patirties sritis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;
14.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba - anglų;
15.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
5. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Atlieka nestandartinių ir pagalbinių užklausų rašymą bei duomenų atrinkimą pagal Užimtumo tarnybos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį..
13. Bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis informacinių technologijų plėtros bei integracijos klausimais..
14. Nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus ir siūlymus dėl informacinės sistemos tobulinimo, rengia atsakymus. Analizuoja Užimtumo tarnybos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl jų optimizavimo ir tobulinimo, taikant informacinių technologijų priemones, rengia informacinių sistemų pakeitimų užsakymus bei vykdo jų įgyvendinimo kontrolę ir šių pakeitimų testavimą..
15. Atstovauja Užimtumo tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose dalyvauja jų taip pat Užimtumo tarnybos darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais..
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant darbe.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informatika (arba);
17.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
17.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
17.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
5. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Atlieka nestandartinių ir pagalbinių užklausų rašymą bei duomenų atrinkimą pagal Užimtumo tarnybos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį..
13. Bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis informacinių technologijų plėtros bei integracijos klausimais..
14. Nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus ir siūlymus dėl informacinės sistemos tobulinimo, rengia atsakymus. Analizuoja Užimtumo tarnybos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl jų optimizavimo ir tobulinimo, taikant informacinių technologijų priemones, rengia informacinių sistemų pakeitimų užsakymus bei vykdo jų įgyvendinimo kontrolę ir šių pakeitimų testavimą..
15. Atstovauja Užimtumo tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose dalyvauja jų taip pat Užimtumo tarnybos darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais..
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant darbe..
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informatika (arba);
17.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
17.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
17.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
5. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Atlieka nestandartinių ir pagalbinių užklausų rašymą bei duomenų atrinkimą pagal Užimtumo tarnybos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį..
13. Bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis informacinių technologijų plėtros bei integracijos klausimais..
14. Nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus ir siūlymus dėl informacinės sistemos tobulinimo, rengia atsakymus. Analizuoja Užimtumo tarnybos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl jų optimizavimo ir tobulinimo, taikant informacinių technologijų priemones, rengia informacinių sistemų pakeitimų užsakymus bei vykdo jų įgyvendinimo kontrolę ir šių pakeitimų testavimą..
15. Atstovauja Užimtumo tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose dalyvauja jų taip pat Užimtumo tarnybos darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais..
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant darbe.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informatika (arba);
17.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
17.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
17.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
5. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Atlieka nestandartinių ir pagalbinių užklausų rašymą bei duomenų atrinkimą pagal Užimtumo tarnybos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį..
13. Bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis informacinių technologijų plėtros bei integracijos klausimais..
14. Nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus ir siūlymus dėl informacinės sistemos tobulinimo, rengia atsakymus. Analizuoja Užimtumo tarnybos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl jų optimizavimo ir tobulinimo, taikant informacinių technologijų priemones, rengia informacinių sistemų pakeitimų užsakymus bei vykdo jų įgyvendinimo kontrolę ir šių pakeitimų testavimą..
15. Atstovauja Užimtumo tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose dalyvauja jų taip pat Užimtumo tarnybos darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais..
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant darbe..
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informatika (arba);
17.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
17.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
17.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.
FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
5. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
9. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Atlieka nestandartinių ir pagalbinių užklausų rašymą bei duomenų atrinkimą pagal Užimtumo tarnybos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį..
13. Bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis informacinių technologijų plėtros bei integracijos klausimais..
14. Nagrinėja Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių paklausimus ir siūlymus dėl informacinės sistemos tobulinimo, rengia atsakymus. Analizuoja Užimtumo tarnybos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl jų optimizavimo ir tobulinimo, taikant informacinių technologijų priemones, rengia informacinių sistemų pakeitimų užsakymus bei vykdo jų įgyvendinimo kontrolę ir šių pakeitimų testavimą..
15. Atstovauja Užimtumo tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose dalyvauja jų taip pat Užimtumo tarnybos darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais..
16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant darbe..
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informatika (arba);
17.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
17.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
17.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;

17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.