Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ teisininkas (darbo vieta – Kaunas), koeficientas-nuo 6,8

Jūsų atsakomybės: užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis; supažindinti Projekto tikslinės grupę su darbo santykių reglamentavimu, su darbo sutarčių pasirašymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, darbdavio teisėmis ir pareigomis ir pagal poreikį kitais darbo teisės klausimais; formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus; koordinuoti ir užtikrinti teisinių paslaugų … Tęskite Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ teisininkas (darbo vieta – Kaunas), koeficientas-nuo 6,8 skaitymą