PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ teisininkas (darbo vieta – Kaunas), koeficientas-nuo 6,8

Jūsų atsakomybės:

 • užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • supažindinti Projekto tikslinės grupę su darbo santykių reglamentavimu, su darbo sutarčių pasirašymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, darbdavio teisėmis ir pareigomis ir pagal poreikį kitais darbo teisės klausimais;
 • formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, vesti grupinius ir individualius užsiėmimus;
 • koordinuoti ir užtikrinti teisinių paslaugų teikimą;
 • atstovauti jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengti ir teikti dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
 • registruoti gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį administracinės ir/arba darbo teisės srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindines nuostatas ir principus, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų, darbų saugos, gaisrinės saugos srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite patirties vykdant individualias ir grupines konsultacijas;
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1203,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. balandžio 9 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): Valstybės tarnybos portalas – DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS (vtd.lt)

Close Menu