IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS TAURAGĖS, JURBARKO RAJONŲ IR PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖSE (DARBO VIETA – STOTIES G. 9, TAURAGĖ ARBA DARIAUS IR GIRĖNO G. 81 A, JURBARKAS)

Šias pareigas einantis Projekto psichologas vykdo šias funkcijas: užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis; kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims; įvertina Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus; … Tęskite IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS TAURAGĖS, JURBARKO RAJONŲ IR PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖSE (DARBO VIETA – STOTIES G. 9, TAURAGĖ ARBA DARIAUS IR GIRĖNO G. 81 A, JURBARKAS) skaitymą