IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS (DARBO VIETA – A. SMETONOS G. 19, PANEVĖŽYS/ TAIKOS G. 13A, PASVALYS/ BASANAVIČIAUS G. 4B BIRŽAI/ VYTAUTO G. 6A KUPIŠKIS/ NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 15, ROKIŠKIS)

Jūsų atsakomybės: užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis; kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims; įvertinti Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus; formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, vesti … Tęskite IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS (DARBO VIETA – A. SMETONOS G. 19, PANEVĖŽYS/ TAIKOS G. 13A, PASVALYS/ BASANAVIČIAUS G. 4B BIRŽAI/ VYTAUTO G. 6A KUPIŠKIS/ NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 15, ROKIŠKIS) skaitymą