IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS

(darbo vieta V. Kudirkos G. 12A, TRAKAI / ELEKTRINĖS G. 8-2, ELEKTRĖNAI)  Jūsų atsakomybės:  užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;  kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;  įvertinti Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo … Tęskite IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS skaitymą