PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ karjeros konsultantas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ komandą ir kviečia prisijungti 3 karjeros konsultantus:

1 karjeros konsultantą Anykščių rajono savivaldybėje (darbo vieta – Kęstučio g. 17, Anykščiai);

1 karjeros konsultantą Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybėse (darbo vieta – Naikupės g. 27A, Klaipėda);

1 karjeros konsultantą Akmenės rajono savivaldybėje (darbo vieta – Taikos g. 1, Akmenė).

Karjeros konsultantas vykdo šias funkcijas kuruojamoje teritorijoje:

 • užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, siauros srities specialistu-psichologu priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;
 • teikia jauniems asmenims individualias konsultacijas apie tolimesnius žingsnius Projekte, nustato ir įvertina dalyvių poreikius;
 • formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus, parenka kiekvienam Projekto dalyviui grupinių užsiėmimų temas;
 • formuoja dalyvių grupes susipažinimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema veikloms įgyvendinti;
 • atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengia ir teikia dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
 • palaiko tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
 • užtikrina Projekto viešinimą;
 • stebi Projekto dalyvių dalyvavimo eigą, jų pasiektus rodiklius, naudodamasis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos moduliu;
 • užtikrina numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, dirbant su jaunimu;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
 • išmanote individualaus ir darbo grupėse metodus, gebate identifikuoti jauno žmogaus poreikius;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis nuo 1176,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):

iki 2019 m. liepos 30 d. Anykščių rajono savivaldybėje;

iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybėse;

iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. Akmenės rajono savivaldybėje.

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. gegužės 27 d.

Close Menu