Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.07.3.1.-ESFA-V-402-02-0001 „Profesinė reabilitacija“ koordinatoriaus pareigas (Darbo vieta –Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius)

Jūsų atsakomybės: koordinuoti Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą; atsakyti už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imtis reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti; tikrinti, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau– ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; vykdyti Projekto rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną … Tęskite Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.07.3.1.-ESFA-V-402-02-0001 „Profesinė reabilitacija“ koordinatoriaus pareigas (Darbo vieta –Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius) skaitymą