Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ mentorius (Panevėžys) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1)

Jūsų atsakomybės: suderinti pokalbių dažnumą ir priemones su Projekto dalyviais. parinkti tinkamą vietą susitikimams su dalyviais; sukurti pagarbos ir pasitikėjimo aplinką tarp savęs ir dalyvio; bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims; vertinti darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių susiformavimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatyti priemones, … Tęskite Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ mentorius (Panevėžys) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1) skaitymą