PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ mentorius (Panevėžys) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1)

Jūsų atsakomybės:

 • suderinti pokalbių dažnumą ir priemones su Projekto dalyviais.
 • parinkti tinkamą vietą susitikimams su dalyviais;
 • sukurti pagarbos ir pasitikėjimo aplinką tarp savęs ir dalyvio;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims;
 • vertinti darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių susiformavimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatyti priemones, siekiant tvaraus įsidarbinimo;
 • įvertinti kiekvieną susitikimą ir dalyvio padarytą pažangą.
 • padėti dalyviui nusistatyti asmeninius tikslus bei jų siekti;
 • visus dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu (sudarytas sutartis, atliktų pirkimų ir mokėjimų dokumentų originalus, įgyvendintą veiklą įrodančius dokumentus, raštų originalus ir kt.), registruoti, kaupti ir privalomai saugoti savo buveinių patalpose ne trumpiau kaip iki Projekto sutartyje ir/ar teisės aktuose nurodytos datos.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba psichologijos krypties išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo, konsultavimo srityje;
 • esate susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokate dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1203,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Pagal terminuotą projektinio darbo sutartį.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. birželio 23 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): Valstybės tarnybos portalas – DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS (vtd.lt)

Close Menu