Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Viešųjų pirkimų komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius ir nuotolinė darbo vieta visoje Lietuvos teritorijoje)

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • pagal Viešųjų pirkimų įstatymą organizuoti ir atlikti Užimtumo tarnybai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 • pagal poreikį dalyvauti Užimtumo tarnyboje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe, atlikti šių komisijų sekretoriaus funkcijas;
 • vykdyti pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 • organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
 • organizuoti ir užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingos su viešuoju pirkimu susijusios medžiagos rengimą ir pateikimą;
 • užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi;
 • atlikti su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
 • rengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, juos derinti, teikti viešuosius pirkimus atliekančioms komisijoms ar kitiems Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis pagal kompetenciją;

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
 • išmanote Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžetinių ir viešojo administravimo įstaigų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Darbo užmokestis – 901 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2018 m. lapkričio 19 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite svetainėje čia