Finansų, teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (Vilniuje)

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Viešųjų pirkimų komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3 A., koeficientas-nuo 6,8 iki 7,1)

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • pagal Viešųjų pirkimų įstatymą organizuoti ir atlikti Užimtumo tarnybai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 • pagal poreikį dalyvauti Užimtumo tarnyboje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe, atlikti šių komisijų sekretoriaus funkcijas;
 • vykdyti pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 • organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
 • organizuoti ir užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingos su viešuoju pirkimu susijusios medžiagos rengimą ir pateikimą;
 • užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi;
 • atlikti su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
 • rengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, juos derinti, teikti viešuosius pirkimus atliekančioms komisijoms ar kitiems Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis pagal kompetenciją;

 

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
 • išmanote Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžetinių ir viešojo administravimo įstaigų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. sausio 31 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

 

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite čia