Finansų, teisės ir pirkimų departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (Kaune)

Jūsų atsakomybės:

 • dalyvauti įgyvendinant turto valdymo politikos įgyvendinimo planą bei jų pakeitimus;
 • dalyvauti organizuojant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimą Užimtumo tarnyboje;
 • dalyvauti  planuojant Užimtumo tarnybos materialiojo ir nematerialiojo turto poreikį, organizuojant turto valdymą, priežiūrą ir administravimą, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, turto valdymo, palaikymo ir vystymo srityse;
 • sudaryti ir tvarkyti Užimtumo tarnybos turto duomenų bazes, rengti ir teikti duomenis ir informaciją institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka arba pagal pareikalavimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tvarkyti duomenis valstybės registruose apie valstybei nuosavybės teise priklausantį patikėjimo teise valdomą, kitomis formomis biudžetinių įstaigų naudojamą turtą ir su juo susijusias lėšas;
 • rūpintis nekilnojamojo turto įteisinimo (registracijos) dokumentais;
 • organizuoti administracinio pastato naudojimo priežiūrą, įgyvendinti teisės aktais numatytas priemones statinio techninei būklei užtikrinti.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnį nei 2 metų automobilio vairavimo stažą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą vairuoti B kategorijos transporto priemones ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
 • žinote teisės aktus, susijusius su darbo sritimi, elektrosaugos reikalavimus dirbant su elektriniais prietaisais ir įranga, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • turite labai gerus organizacinius ir laiko planavimo įgūdžius.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Darbo užmokestis –  nuo 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. gruodžio 30 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-skyrius-vyriausiasis-specialistas-322;621160.html