Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • rengti procesinių dokumentų projektus ir teikti pasirašytus dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų teismams;
 • organizuoti ir koordinuoti įsiteisėjusių sprendimų vykdymą;
 • dalyvauti rengiant bei derinant Užimtumo tarnybos vardu sudaromų sutarčių projektus;
 • dalyvauti rengiant ir derinant Užimtumo tarnybos vidaus, norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • atlikti Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių parengtų norminių, vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinį vertinimą ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
 • registruoti Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių parengtų norminių teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje;
 • vertinti kitų institucijų Užimtumo tarnybai pateiktus derinti teisės aktų projektus ir Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties

bakalauro ir magistro laipsnio išsilavinimą;

 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis,

Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimą, administracinių bylų teiseną, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, Darbo, Civilinio, Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų pagrindines nuostatas ir principus;

 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti

problemas;

 • gerai mokate valstybinę kalbą, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti

dokumentus, prezentacinę medžiagą;

 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis -1280 Eur neatskaičius mokesčių Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugsėjo 10  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http:// http://portalas.vtd.lt/lt/teises-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;601910.html