PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų priežiūros skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • organizuoti Užimtumo tarnybos tarnybinių stočių techninės bei programinės įrangos priežiūrą;
 • organizuoti Užimtumo tarnybos tarnybinių stočių patalpos įrangos gedimų šalinimą;
 • dalyvauti Užimtumo tarnybos tarnybinių stočių patalpos įrangos priežiūros, profilaktikos ir kituose darbuose, kai reikia trečių šalių asmenims patekti į tarnybinių stočių patalpą;
 • organizuoti Užimtumo tarnybos kompiuterinės įrangos priežiūrą ir remontą;
 • vykdyti Užimtumo tarnybos kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taikyti prevencines priemones;
 • vykdyti Užimtumo tarnybos kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą pagal galiojančias sutartis ir turimas licencijas;
 • konsultuoti Užimtumo tarnybos darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais, spręsti kompiuterinių tinklų vartotojams iškylančias problemas;
 • kontroliuoti kompiuterinės technikos ir programinės įrangos licencijų naudojimo teisėtumą Užimtumo tarnyboje;
 • užtikrinti vaizdo konferencijų ir seminarų techninį palaikymą;
 • bendradarbiauti su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais bei darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikti duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.

  Mes tikimės, kad Jūs:
 • turite aukštąjį informatikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
 • turite ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos
 • priežiūros srityje;
 • turite vartotojų administravimo nuotoliniu būdu (angl. Remote support) darbo patirtį;
 • esate susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimą;
 • gerai žinote kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 7;Windows 8, Windows 10 operacines aplinkas;
 • išmanote darbą su tarnybinių stočių operacinėmis sistemomis Windows Server 2019 ir
 • žemesnėmis Windows Server versijomis, Windows Server Datacenter.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1176 Eur neatskaičius mokesčių Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugsėjo 25  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-technologiju-prieziuros-skyrius-vyriausiasis-specialistas-322;604750.html

Close Menu