Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Finansų, teisės ir pirkimų departamento Dokumentų valdymo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • atlikti sekretoriaus-referento funkcijas;
 • sudaryti, tvarkyti ir saugoti Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymų bylas, direktoriaus pavedimu rengia oficialių dokumentų projektus;
 • padėti Užimtumo tarnybos direktoriui įgyvendinti jo funkcijas ir užtikrinti palankią įstaigos vadovo veiklai aplinką;
 • dalyvauti sudarant sąlygas svečių ir tarptautinių delegacijų darbui, aptarnauti juos laikantis tarnybinio protokolo reikalavimų.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą,
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinių institucijų ir įstaigų veiklą, asmenų aptarnavimą, informacijos teikimą, etiketą, dokumentų valdymą, Užimtumo tarnybos nuostatus, tarnybinį protokolą;
 • gerai mokate valstybinę kalbą, sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
 • mokate dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer taikomosiomis programomis, kita biuro įranga.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Darbo užmokestis – nuo 689 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2018 m. lapkričio 12 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite čia