PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   
Close Menu

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
11. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2. studijų kryptis – ekonomika;
13.3. studijų kryptis – vadyba;
13.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
13.5. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
arba:
13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.7. darbo patirtis – bendradarbiavimo su nato / es srities patirtis;
13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba – anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
3. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
5. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Koordinuoja EURES specialistų veiklą Lietuvoje, teikia metodinę pagalbą Klientų aptarnavimo departamentams EURES veiklos klausimais, koordinuoja EURES specialistų mokymo programų įgyvendinimą Europos Komisijos (toliau - EK) nustatyta tvarka.
9. Užtikrina EK nustatytų EURES informacinių technologijų prieinamumą, įgyvendina darbo jėgos mobilumą Europos darbo rinkose.
10. Atstovauja Užimtumo tarnybą EK, Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau - ES/EEE) organizuojamose darbo grupėse, seminaruose ir kituose renginiuose laisvo asmenų judėjimo klausimais. Organizuoja EURES renginius bei užtikrina bendradarbiavimą su kitomis EURES tinklo valstybėmis, EURES nariais ir partneriais.
11. Dalyvauja rengiant Lietuvos EURES veiksmų planą EK, teikia veiklos ataskaitas. Dalyvauja rengiant sąmatas, subsidijų pašymus dėl EURES veiklos finansavimo, viešųjų pirkimų technines specifikacijas.
12. Užtikrina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 883/2004, Nr. 987/2009, nuostatų įgyvendinimą, koordinuoja EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų dokumentų administravimą, susijusį su nedarbo socialinio draudimo išmokų eksportu tarp ES/EEE valstybių narių.
13. Laikinai nesant skyriaus vedėjui ir (ar) darbuotojui vykdo jo funkcijas.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
15.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
15.4. studijų kryptis – vadyba;
15.5. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.7. darbo patirtis – bendradarbiavimo su nato / es srities patirtis;
15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
16.1. kalba – anglų;
16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
3. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
5. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Koordinuoja EURES specialistų veiklą Lietuvoje, teikia metodinę pagalbą Klientų aptarnavimo departamentams EURES veiklos klausimais, koordinuoja EURES specialistų mokymo programų įgyvendinimą Europos Komisijos (toliau - EK) nustatyta tvarka.
9. Užtikrina EK nustatytų EURES informacinių technologijų prieinamumą, įgyvendina darbo jėgos mobilumą Europos darbo rinkose.
10. Atstovauja Užimtumo tarnybą EK, Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau - ES/EEE) organizuojamose darbo grupėse, seminaruose ir kituose renginiuose laisvo asmenų judėjimo klausimais. Organizuoja EURES renginius bei užtikrina bendradarbiavimą su kitomis EURES tinklo valstybėmis, EURES nariais ir partneriais.
11. Dalyvauja rengiant Lietuvos EURES veiksmų planą EK, teikia veiklos ataskaitas. Dalyvauja rengiant sąmatas, subsidijų pašymus dėl EURES veiklos finansavimo, viešųjų pirkimų technines specifikacijas.
12. Užtikrina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 883/2004, Nr. 987/2009, nuostatų įgyvendinimą, koordinuoja EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų dokumentų administravimą, susijusį su nedarbo socialinio draudimo išmokų eksportu tarp ES/EEE valstybių narių.
13. Laikinai nesant skyriaus vedėjui ir (ar) darbuotojui vykdo jo funkcijas.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
15.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
15.4. studijų kryptis – vadyba;
15.5. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.7. darbo patirtis – bendradarbiavimo su nato / es srities patirtis;
15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
16.1. kalba – anglų;
16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.