Nuo 2018 m. balandžio 27 d. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Profesinė reabilitacija“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-402-02-0001.

Projekto įgyvendinimo metu profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 900 neįgaliųjų, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. darbingumo lygis, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.

Projekto tikslas – padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji ir asmenys, pirmą kartą besikreipiantys į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, kuriems Kriterijų aprašo nustatyta tvarka nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Projekto trukmė – 2018 m. balandžio 27 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vertė – 3 840 000,00 Eur.

Panaudota lėšų projekto veikloms nuo projekto pradžios – 2 216 286,21 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

VEIKLOS PAVADINIMAS PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO VEIKLOS FINANSAVIMUI (EUR) NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS NUO PROJEKTO PRADŽIOS  IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PRIEMONĘ BAIGUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS NUO PROJEKTO PRADŽIOS PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR) PRIEMONĖJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS PER 2021 M. RUGSĖJO MĖN. PRIEMONĘ BAIGUSIŲ DALYVIŲ SKAIČIUS PER 2021 M. RUGSĖJO MĖN.
Profesinė reabilitacija 900 3 740 691,58 811 661 2 216 286,21 71 6

 

Projekto įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
P.S.350 Neįgalieji, dalyvavę ESF remiamoje profesinės reabilitacijos programoje Skaičius 900 811
R.S.350 Neįgalieji, kurie sėkmingai baigė ESF remiamas profesinės reabilitacijos programas Procentai 92 88,65
R.N.401 Neįgalieji, kurie sėkmingai baigę profesinės reabilitacijos programą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Procentai 55 64,16

Dėl dalyvavimo projekte „Profesinė reabilitacija“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.