PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Nuo 2018 m. balandžio 27 d. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Profesinė reabilitacija“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-402-02-0001

Projekto įgyvendinimo metu profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 900 neįgaliųjų, kuriems nustatytas nuo 0 iki 45 proc. darbingumo lygis, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.

Projekto tikslas – padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji ir asmenys, pirmą kartą besikreipiantys į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, kuriems Kriterijų aprašo nustatyta tvarka nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Projekto trukmė – 2018 m. balandžio 27 d. – 2021 m. balandžio 26 d.

Projekto vertė – 3 840 000,00 Eur.

Panaudota lėšų nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. – 239 911,74 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS  IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PRIEMONĘ BAIGUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

PRIEMONĖJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS PER 2020 M. GRUODŽIO MĖN.

PRIEMONĘ BAIGUSIŲ DALYVIŲ SKAIČIUS PER 2020 M. GRUODŽIO MĖN.

Profesinė reabilitacija

900

3 740 691,58

634

546

2 114 025,25

0

9

 

 

Projekto įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė iki 2020 m. gruodžio 30 d.

P.S.350

Neįgalieji, dalyvavę ESF remiamoje profesinės reabilitacijos programoje

Skaičius

900

634

R.S.350

Neįgalieji, kurie sėkmingai baigė ESF remiamas profesinės reabilitacijos programas

Procentai

92

56,44

R.N.401

Neįgalieji, kurie sėkmingai baigę profesinės reabilitacijos programą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą

Procentai

55

71,40

    
    
    

Dėl dalyvavimo projekte „Profesinė reabilitacija“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu