Projektas „Būk verslus“  Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001

Nuo 2019 m. sausio 23 d. Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Būk verslus“, projekto kodas – 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001

Projekto įgyvendinimo metu paramos darbo vietoms steigti priemonių pagalba bus įsteigtos arba pritaikytos darbo vietos 1880 projekto tikslinėms grupėms priklausančių asmenų.

Tikslas
– padidinti darbo neturinčių asmenų užimtumą, remiant darbo vietų steigimą.

Tikslinė grupė
– bedarbio statusą turintys jaunuoliai iki 29 m. ir darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis, arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, arba bedarbio statusą turintys asmenys, kuriems pirmą kartą darbo vietą steigia bedarbio statusą turėjęs asmuo, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos ir vyresni kaip 45 metų darbingi asmenys.

Projekto veikla – parama darbo vietoms steigti, įgyvendinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimą, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą bei savarankiško užimtumo rėmimą.

Projekto trukmė – 2019 m. sausio 23 d. – 2022 m. spalio 31 d.

Projekto vertė – 30.770.192,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Veiklos pavadinimasPlanuojamas projekto dalyvių skaičiusĮ įsteigtas darbo vietas įdarbintų asmenų skaičius nuo projekto pradžios iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.Numatytos lėšos projekto finansavimui (Eur)Panaudotos lėšos (Eur) nuo projekto pradžios iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., iš jų: avansiniams mokėjimamsgalutiniams mokėjimams pilnai įsteigus darbo vietas
Parama darbo vietoms steigti2246180230.770.192,0026.521.159,61

972.531,52

25.558.628,09

Dėl dalyvavimo projekte „Būk verslus“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 arba +370 5 250 0883.

Plačiau apie darbo vietų steigimą:

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Vietinės užimtumo iniciatyvos: sąlygos ir tva