PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Nuo 2017 m. gruodžio 14 d. Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą “TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas”, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0001.
Projekto įgyvendinimo metu 17695 bedarbių, priklausančių projekto tikslinėms grupėms, bus įtraukti į paramą mokymuisi. Profesinio mokymo metu bus suteikta galimybė patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pagerins besimokančiųjų bedarbių pasirengimą praktinei veiklai pameistrystės metu, padės ugdyti savo profesinius įgūdžius ir gaus vertingos darbo praktikos stažuotės metu bei suteiks galimybę pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas.
Taip pat numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu 12134 bedarbių, priklausančių projekto tikslinėms grupėms bus įtraukti į remiamą įdarbinimą. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padės spręsti darbinės patirties trūkumo problemas, o įdarbinimas subsidijuojant suteiks galimybę grįžti į darbo rinką.
Parama judumui priemonė suteiks galimybę 1200 bedarbių įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos.
Projekto tikslas – padėti bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką.
Projekto tikslinė grupė – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.
Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2020 m. gruodžio 14 d.
Projekto vertė – 49 766 677,00 Eur.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014 – 2020 m.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

                                                                DALYVIAI                                 LĖŠOS
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI SPALIO 31 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2019 M.SPALIO 31 D.PER 2019 M. SPALIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2019 M. SPALIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2019 M. SPALIO 31 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
Parama mokymuisi1769511 083938247261328 321 752,6018 603 332,74
Remiamas įdarbinimas121348 913891348437520 646 156,1411 914 901,27
Parama judumui12001 55815585742431 850,32274 877,80

 

PROJEKTO RODIKLIAIPASIEKTI RODIKLIAI IKI 2019 m. SPALIO 31 D.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją (42 proc.)38,13 proc.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (35 proc.)53,50 proc.
Ilgalaikiai bedarbiai, dalyvavę ESF veiklose (16800 asmenų)11300 asmenų

 

Viešųjų pirkimų planas

Atsakingų už projekto “TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas” veiklų įgyvendinimą darbuotojų kontaktai: 

Atsakingų asmenų pareigosAtsakingų asmenų vardas, pavardėTelefono numerisEl. paštas
Projekto koordinatorėDiana Bačiulienė+370 5  383 52335Diana.Baciuliene@uzt.lt
Projekto koordinatorėRima Januševičienė+ 370 5 377 87137 Rima.Januseviciene@uzt.lt
Projekto finansininkėJustina Bagdonienė+370 5 215 3800Justina.Bagdoniene@uzt.lt
Projekto finansininkėVida Kulvinskienė+370 5 265 3879Vida.Kulvinskiene@uzt.lt

Dėl dalyvavimo projekte “TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883. (+370) 5 250 0883

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu