PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 7 225 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą.
8 328 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 m. amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 m. bedarbiai (t. y. nuo 55 m.), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. rugpjūčio 12 d.

Projekto vertė – 28.709.450,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Panaudota lėšų per 2019 m. – 9 242 936,12 Eur.

 DALYVIAI    LĖŠOS  
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PER 2020 M. RUGSĖJO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2020 M. RUGSĖJO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)PER 2020 M. RUGSĖJO MĖN. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
PROFESINIS MOKYMAS7 2254 1583 8731076713 871 408,407 747 283,35  174 355,23  
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT8 3287 3057 061015714 615 058,1311 605 847,01  194 947,84  

 

PROJETO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Vyresni negu 54 bedarbiai, dalyvavę ESF veikloseSkaičius15 553    11 463  
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikacijąProcentai42     31,80    
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai35     66,27    

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

 

Close Menu