2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 7 225 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą.
8 328 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 m. amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 m. bedarbiai (t. y. nuo 55 m.), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2022 m. spalio 12 d.

Projekto vertė – 28.709.450,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Panaudotą lėšų 2020 m. – 5368740,50 Eur

 DALYVIAI LĖŠOS 
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PER 2021 M. RUGSĖJO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2021 M. RUGSĖJO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)PER 2021 M. RUGSĖJO MĖN. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
PROFESINIS MOKYMAS7 2255 1054 991142100 13 871 408,40   10 656 994,00   272 627,83  
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT8 3288 3248 286266 14 615 058,13   13 939 778,10   108 533,68  

 

PROJETO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
 
Vyresni negu 54 bedarbiai, dalyvavę ESF veikloseSkaičius15 553  13 429
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikacijąProcentai42      35,20
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai35      67,90

 

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).