PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1- ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 7 225 vyresnių negu 54 metų bedarbių, registruotų Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą. 8 328 vyresnių negu 54 metų bedarbių, registruotų Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 metų amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 metų bedarbiai (t.y. nuo 55 metų), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2020 m. gruodžio 14 d.

Projekto vertė – 28.709.450,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014 – 2020 m.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 DALYVIAI    LĖŠOS  
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2019 M. RUGPJŪČIO 31 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2019 M. RUGPJŪČIO 31 D. PER 2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2019 M. RUGPJŪČIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2019 M. RUGPJŪČIO 31 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)PER 2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
PROFESINIS MOKYMAS72253257266227419213.871.408,404.787.453,89   336.078,99  
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT83285 2954 11417738614.615.058,137.130.082,70   492.724,90  

PROJETO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
Vyresni negu 54 bedarbiai, dalyvavę ESF veikloseSkaičius155538552
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikacijąProcentai4228,89
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai3553,13

Atsakingų už projekto „Pasinaudok galimybe“ veiklų įgyvendinimą darbuotojų kontaktai:

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖTELEFONO NUMERISEL. PAŠTAS
Projekto koordinatorėSilvija Pūraitė+370 5 238 8852Silvija.Puraite@uzt.lt
Projekto finansininkėNatalija Sukova+370 5 210 4852Natalija.Sukova@uzt.lt
Projekto finansininkėJelena Čechovič+370 5 210 4852Jelena.Cechovic@uzt.lt

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

 

Close Menu