2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 7 225 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą.
8 328 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 m. amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 m. bedarbiai (t. y. nuo 55 m.), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 28 709 450,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Panaudotą lėšų 2021 m. – 3 964 289,60 Eur

 

 DALYVIAI LĖŠOS 
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2022 M. BIRŽELIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2022 M. BIRŽELIO 30 D. PER 2022 M. BIRŽELIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2022 M. BIRŽELIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2022 M. BIRŽELIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)PER 2022 M. BIRŽELIO MĖN. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
PROFESINIS MOKYMAS72256580586517515313871408,4012366320,61523625,60
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT8328832883160114615058,1314246814,8863590,57

 

PROJETO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2022 m. birželio 30 d.
 
Vyresni negu 54 bedarbiai, dalyvavę ESF veikloseSkaičius15 55314908
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikacijąProcentai42  37,46
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai35  64,42

 

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).