PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 7 225 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą.
8 328 vyresni negu 54 m. bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 m. amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 m. bedarbiai (t. y. nuo 55 m.), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. rugpjūčio 12 d.

Projekto vertė – 28.709.450,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Panaudotą lėšų 2020 m. – 5368740,50 Eur

 

 DALYVIAI    LĖŠOS  
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PER 2020 M. GRUODŽIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2020 M. GRUODŽIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)PER 2020 M. GRUODŽIO  MĖN. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
PROFESINIS MOKYMAS7 2254 4214 130956613 871 408,408341834,2175500,47
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT8 3287 3027 26404214 615 058,1311896956,9857317,49

 

PROJETO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Vyresni negu 54 bedarbiai, dalyvavę ESF veikloseSkaičius15 553    11 723  
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikacijąProcentai42     33,31    
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai35     67,17    

 

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

 

Close Menu