PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

2017 m. gruodžio 14 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, projekto kodas 07.3.1- ESFA-V-401-04-0002.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad 7 225 vyresnių negu 54 metų bedarbių, registruotų Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į profesinį mokymą ir neformalų švietimą. 8 328 vyresnių negu 54 metų bedarbių, registruotų Užimtumo tarnyboje, bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant.

Projekto tikslas – padidinti vyresnių nei 54 metų amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 metų bedarbiai (t.y. nuo 55 metų), registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. rugpjūčio 12 d.

Projekto vertė – 28.709.450,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014 – 2020 m.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Panaudota lėšų per 2019 metus –   9 242 936,12  EUR.

 DALYVIAI    LĖŠOS  
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. BALANDŽIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2020 M. BALANDŽIO 30 D. PER 2020 M. BALANDŽIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2020 M. BALANDŽIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. BALANDŽIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)PER 2020 M. BALANDŽIO MĖN. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
PROFESINIS MOKYMAS7 2253 8593 48961213.871.408,40   6.851.294,64   140.388,43
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT8 3287 0646 2957523714.615.058,1310.297.972,68   354.978,49 

PROJETO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020 m. balandžio 30 d.
Vyresni negu 54 bedarbiai, dalyvavę ESF veikloseSkaičius15 553    10 923  
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikacijąProcentai42     30,01    
Vyresni negu 54 metų bedarbiai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai35     61,87    

Dėl dalyvavimo projekte „Pasinaudok galimybe“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

 

Close Menu