Projekto tikslas – Užimtumo tarnybos veiklos tobulinimas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, kuriant paslaugų kokybę gerinančias priemones, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.

Numatoma įgyvendinti šiuos Projekto uždavinius:

  • Stiprinti darbuotojų specialiuosius gebėjimus, tiesiogiai susijusius su funkcijų vykdymu;
  • Vykdyti Užimtumo tarnybos paslaugų kokybės gerinimą, naujų paslaugų kūrimą;
  • Užtikrinti EURES veiklos tęstinumą ir paslaugų kokybės tobulinimą.

Projekto tikslinė grupė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016-01-12

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-09-01

Projekto vertė – 2.166.543,78 Eur.

Panaudotas per 2021 m. – 167.808,07 Eur.

Projekto veikla Pasiekti rezultatai iki 2022 m. liepos 31 d. Skirta lėšų, Eur  Panaudota lėšų iki 2022 m. liepos 31 d., Eur
Užimtumo tarnybos darbuotojų mokymai Yra įvykdyti Užimtumo tarnybos darbuotojų mokymai šiomis temomis: „Inovatyvūs konsultavimo metodai“, „Bendravimas su klientais. Sudėtingų situacijų sprendimo būdai“, „Kliento motyvacijos, profesinio kryptingumo, individualių poreikių ir tikslų nustatymasŒ“, „Darbo su jaunimu metodai“, „Lyčių lygybės nuostatos ir nediskriminavimo principų įgyvendinimas“, „Strateginis valdymas ir vadovavimas“, „Vidinė komunikacija“, „Bendravimo įgūdžiai darbe, organizacinė kultūra“, „Administracinė kalba ir dokumentų valdymas“. 394237,98 394237,98
Užimtumo tarnybos darbuotojų psichologiniai mokymai Yra įvykdyti pirminės intervencijos projekte įdarbintų specialistų mokymai. 43657,16 43657,16
EURES darbuotojų dalyvavimas renginiuose Sezoninių darbų mugės renginys ir informaciniai EURES renginiai organizuoti Alytaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos teritorinėse darbo biržose.
Renginiai organizuoti 2016 m. lapkričio 15–16 d. Kauno ir Vilniaus teritorinėse darbo biržose ir 2018 m. gegužės 16–17 d. Kauno teritorinėje darbo biržoje.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 17 EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų ir Užimtumo tarnybos darbuotojų, atsakingų už EURES veiklų įgyvendinimą, dalyvavo 65 EURES tarnybos narių kvietimu organizuotose darbo grupėse, mokymuose, seminaruose, mugėse ir kituose renginiuose.
47335,18 47335,18
Užimtumo tarnybos interneto svetainės ir EURES Lietuva skilties sukūrimas, skilties tobulinimas prie Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos Įvykdyta 62426,74 62426,74
Kokybės standarto įdiegimas (ISO 9001) Įvykdyta 62073 62073
Statistinio profiliavimo modelio įdiegimas Įvykdyta 116160 116160
ADRP priemonių ir įdarbinimo tvarumo stebėsenos sistemos sukūrimas Įvykdyta 124197,91 124197,91
Asmenybės bruožų ir profesinio kryptingumo ryšio nustatymo įrankio sukūrimas ir įdiegimas Pasirašyta sutartis 280758,55 0,00
Jaunimo garantijų stebėsenos modulio vystymo darbai Įvykdyta 9791,32 9791,32
Užimtumo tarnybos informacinių sistemų vystymo darbai Vykdomi vystymo darbai 277230,71

277230,01

Metodikų Jaunimo užimtumo skyriams parengimas Ruošiami pirkimo dokumentai 22320,00 0,00
Vizualinės medžiagos apie darbo paiešką sukūrimas Ruošiami pirkimo dokumentai 10890,00 0,00
Užimtumo tarnybos reprezentacinės svetainės sukūrimas Pasirašyta sutartis 28185,14 11918,50
Personalo valdymo platformos sukūrimas ir diegimas Pasirašyta sutartis 242000,00 0,00
Vadovų turimų kompetencijų vertinimas Įvykdyta 25505,59 25505,59

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Vardas Pavardė

Telefonas

El. paštas

Projektų valdymo skyriaus vedėja

Edita Mackevič

(8 5) 274 5880

edita.mackevic@uzt.lt

Stebėsenos rodikliai:

     
Stebėsenos rodikliai Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2022 m. liepos 31 d.
Produkto stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Skaičius 1300 1200
       

Rezultato stebėsenos rodikliai

Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema Skaičius 1  
Užimtumo tarnybos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją Procentai 98 92,31

277

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.