2017 m. sausio mėnesį Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tuometinė Lietuvos darbo birža; toliau – Užimtumo tarnyba) kartu su projekto partnerėmis – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybine ligonių kasa – pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų srityje lėšomis bendrai finansuojamą projektą dėl elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (EESSI) nacionalinės dalies sukūrimo Nr. 2016-LT-IA-0022.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. sausio 15 d. iki 2019 m. sausio 14 d. (t. y. 24 mėn.)

Projekto koordinatorius – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektą administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti EESSI sistemos nacionalinę dalį, kaip numatyta koordinavimo reglamentuose.

EESSI sistema bus skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus. Šiuo metu keitimasis informacija tarp valstybių narių kompetentingų socialinės apsaugos įstaigų vis dar vyksta daugiausia popierinių dokumentų forma. EESSI sistema suteiks visoms prie jos prisijungusioms įstaigoms galimybę keistis elektronine informacija greičiau ir saugiau.

Prisijungimu prie EESSI sistemos siekiama suteikti naudos visuomenei. Gyventojų prašymai bus tvarkomi sparčiau, trumpiau reikės laukti socialinio draudimo stažo, įgyto kitose valstybėse narėse, patvirtinimo, išmokų apskaičiavimo bei išmokėjimo. Kartu teigiami pokyčiai palies ir kompetentingas socialinės apsaugos įstaigas, nes EESSI sistema leis informaciją pateikti standartizuotai, veiksmingiau tikrinti ir rinkti duomenis. Be to, struktūrizuoti elektroniniai dokumentai palengvins komunikaciją skirtingomis kalbomis.

Įgyvendinant Projektą, Užimtumo tarnyba sukurs informacinės sistemos modulį, skirtą elektroniniams struktūrizuotiems dokumentams pildyti, siųsti, saugoti bei apsikeisti informacija, susijusia su registracija Užimtumo tarnyboje, teisės gauti nedarbo draudimo išmoką išsaugojimu, darbo paieška ir kitais Užimtumo tarnybos kompetencijai priskirtais nedarbo išmokų koordinavimo klausimais.

Informaciją apie Projektą ir jo įgyvendinimą teikia Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų plėtros skyriaus vedėjas​, tel. 8 5 236 0780, el. paštas darius.zalalis@uzt.lt.