Dažniausiai užduodami klausimai apie savarankiško užimtumo rėmimo keičiantiems ekonominės veiklos rūšį subsidiją

  • Post author:
  • Post published:2020-07-27
  • Post category:Karantinas

Koks yra paramos dydis?

Paramos dydis negali viršyti 6980,50 Eur.

Pildant paraišką reikia pažymėti, ar darbo vieta nėra steigiama laikiniems ir sezoniniams darbams. Ką turėčiau žymėti?

Jei Jūsų planuojama vykdyti veikla yra ne laikina ir ne sezoninė, turite žymėti atsakymą „taip“. Jei planuojate vykdyti laikiną arba sezoninę veiklą, turite žymėti atsakymą „ne“.

Kiek laiko privalėsiu vykdyti naują veiklą?

Naują veiklą turėsite vykdyti ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo visų reikiamų dokumentų apie darbo priemonių / paslaugų / remonto darbų įsigijimą pateikimo dienos.

Kaip bus vertinama paraiška?

Paraiška vertinama pagal kritinius ir nekritinius vertinimo kriterijus. Jei neatitinkate bent vieno kritinio kriterijaus, paraiška yra atmetama. Jeigu neatitinkate nekritinių vertinimo kriterijų, paraišką siūloma tikslinti. Pasitikrinti, ar Jūsų paraiška atitinka visus kriterijus, galite čia.

Per kiek laiko reikia panaudoti gautą paramą?

Per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

Ar būtina nutraukti pirmąją vykdomą veiklą, jei noriu pretenduoti į paramą?

Nebūtina, galima keisti šiuo metu vykdomą veiklą į kitą planuojamą, nenutraukiant ankstesnės vykdomos veiklos.

Ką galima pirkti už valstybės skiriamą paramą?

Subsidija skiriama tik su tiesioginių darbo funkcijų atlikimu susijusioms darbo priemonėms (įrankiams, įrengimams, mechanizmams) / paslaugoms / darbams  įsigyti.  Darbo priemonės / paslaugos / darbai, kurie tiesiogiai nesusiję su planuojamos veiklos vykdymu, nebus finansuojami, paraiška bus atmesta.

Pvz., fotografas nori pradėti kirpėjo veiklą ir perka tik automobilį. Tokia darbo priemonė nesusijusi su kirpėjo pagrindine funkcija, todėl nebus finansuojama. Stalius keičia ekonominės veiklos rūšį į užsakomąją prekybą internetu ir perka stakles. Staklės nėra susijusios su pagrindine užsakomosios prekybos internetu veiklos funkcija, todėl staklės nebus finansuojamos. Finansuojama tik su tiesioginių darbo funkcijų atlikimu susijusios darbo priemonės / paslaugos / darbai.

Nefinansuojama: apyvartinės prekės, žaliavos, gyvūnai, paukščiai, pašto / kurjerių išlaidos, kelionės, nuoma, draudimo išlaidos, įvairūs statiniai.

Pvz., jei yra prašoma skirti subsidiją, skirtą prekybai vystyti, tai nebus finansuojamos tos priemonės, kurios yra skirtos parduoti.

Jei asmuo planuoja vykdyti buhalterinės apskaitos veiklą ir prašo subsidijos lengvajam automobiliui įsigyti, tokiu atveju automobilis nėra susijęs su tiesiogine buhalterinės apskaitos veikla, todėl ši priemonė nebus finansuojama.

Ar leidžiama įsigyti programinę įrangą? 

Taip, programinę įrangą įsigyti leidžiama.

Kaip pildoma paraiškos sąmatos lentelė?

Turite nurodyti norimos įsigyti darbo priemonės / paslaugų / remonto sumą (su PVM), už kurią tai pirksite. Taip pat reikia aprašyti prekės parametrus.

Pvz., plaukų džiovintuvas, kurio galia ne mažesnė nei 1200 W, arba kompiuteris, kurio įstrižainė ne maženė nei 15 colių, vidinė atmintis ne mažesnė nei 32 ramai.

Negalima nurodyti modelio, firmos, gamintojo, nes tai prieštarauja viešųjų pirkimų Taisyklėms.

Pavyzdį, kaip užpildyti paraišką, galite rasti čia.

Kaip turiu vykdyti pirkimus?

Subsidijos gavėjas darbo priemonių / paslaugų / darbų pirkimus turi atlikti vadovaudamasis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis Taisyklėmis.

Norėčiau įsigyti konkretų įrenginio modelį. Ar galiu man patinkantį modelį nurodyti paraiškoje?

Ne, konkretaus modelio nurodyti negalite, nes tai prieštarauja viešųjų pirkimų taisyklėms. Turite nurodyti tik prekės pavadinimą ir aprašyti norimos įsigyti prekės parametrus. Gavusi paraišką, kurioje pateikti konkretūs įrenginių modeliai, Užimtumo tarnyba ją prašys koreguoti.

Ar galima keisti vykdomos ekonominės veiklos rūšį į kelias planuojamas vykdyti veiklos rūšis?

Ne, vykdomą ekonominę veiklą galima keisti tik į vieną norimą vykdyti veiklą.

Ar panaudojus paramą reikia informuoti Užimtumo tarnybą?

Taip, apie panaudotą paramą turėsite raštu informuoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, pateikiant ataskaitą kartu su išlaidas pagrindžiančių ir patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis (banko išrašo arba pavedimo per elektroninę bankininkystę kopiją, patvirtintą subsidijos gavėjo parašu, sąskaitą-faktūrą).

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais yra NEGALIMAS.

Subsidiją panaudojus ne pagal paskirtį, gavėjas privalo Užimtumo tarnybai grąžinti visą arba dalį ne pagal paskirtį panaudotos pervestos subsidijos sumos.

Kiek lėšų galima išleisti remontui?

Suma patalpoms remontuoti ar pritaikyti negali viršyti 50 proc. visos prašomos subsidijos sumos dydžio, t. y. jei prašoma suma yra 6980 Eur, remontui galima išleisti 3490 Eur.

Patalpos, kurias planuojama remontuoti, turi būti valdomos tik nuosavybės teise: reikia pateikti dokumento, patvirtinančio nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, kopiją.

Pildant paraišką kyla neaiškumų, ką turiu rašyti punktuose apie vykdomos (vykdomų) arba vykdytos (vykdytų) veiklos (veiklų) kodą (kodus)?

Šioje skiltyje Jūs turite nurodyti veiklą ar veiklas, kurias šiuo metu vykdote. Svarbu: visas Jūsų vykdomas veiklas mes tikriname savo duomenų bazėje.

Trečiame paraiškos punkte turite nurodyti visas šiuo metu savo vykdomas veiklas (vieną, dvi, tris ar kt.). Ketvirtame paraiškos punkte įrašote tą veiklą, į kurią Jūs ketinate keisti šiuo metu vykdomą veiklą, ir už kurią Jūs prašysite subsidijos.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių rasite čia.

Svarbu: jei į ketvirtą punktą įrašysite šiuo metu Jūsų vykdomą veiklą, o ne keičiamąją, Jūsų paraiška bus atmetama, nes ji neatitiks pagrindinio šios priemonės reikalavimo, kuris numato, kad priemonė yra skiriama tik tiems asmenims, kurie keičia ekonominės veiklos rūšį.

Kiek kartų galiu tikslinti paraišką?

Vieną kartą. Paraišką patikslinus neteisingai, ji yra atmetama.