Daugiau dirbančių savarankiškai turės teisę gauti 260 eurų išmoką

  • Post author:
  • Post published:2021-03-04
  • Post category:Karantinas

Jei į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą nepatekote, tačiau atitinkate kitas išmokos skyrimo sąlygas ir Jūsų pajamos per pandemiją sumažėjo 30 proc., galite pretenduoti būti įtrauktas į minėtą sąrašą ir gauti išmoką savarankiškai dirbantiems asmenims.

Nuo 2021 metų kovo 15-osios savarankiškai dirbantieji, kuriems išmoka nebuvo skirta, nes jie nebuvo įtraukti į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau atitinka kitas išmokos skyrimo sąlygas, gali pakartotinai kreiptis į Užimtumo tarnybą ir iš naujo pateikti prašymą skirti išmoką savarankiškai dirbantiems asmenims.

Užimtumo tarnyba įvertins, ar savarankiškai dirbantis asmuo atitinka šias sąlygas:

  • savarankiška veikla registruota bent 3 mėnesius per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki karantino ir ekstremalios situacijos paskelbimo dienos;
  • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų „ant popieriaus“;
  • jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas.

VMI patikrins, ar savarankiškai dirbančio asmens deklaruotos pajamos iš savarankiškai vykdytos veiklos  2020 metais sumažėjo, palyginti su 2019-aisiais.

Jeigu deklaruotos minėtos pajamos 2020 metais, lyginant su 2019 metais deklaruotomis atitinkamomis pajamomis, sumažėjo 30 proc. ar daugiau, savarankiškai dirbantis asmuo bus laikomas nukentėjusiu nuo COVID-19 ir galės gauti fiksuoto dydžio išmoką.

SVARBU! Nuo pandemijos nukentėję savarankiškai dirbantys asmenys, norėdami pretenduoti į išmoką, VMI turi būti pateikę  Pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 ir 2020 metus.

Primename, kad išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie atitinka visas išmokos skyrimo sąlygas, yra skiriama nuo karantino pradžios.

Karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai bus mokama dar vieną mėnesį, vėliau jos mokėjimas nutraukiamas. Jeigu karantino terminas bus trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis – proporcingai mažinamas.

PRIMENAME, KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ SKIRTI IŠMOKĄ SAVARANKIŠKAI DIRBANČIAM ASMENIUI

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

galimybę teikti prašymus turi tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys. Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.

Detaliau, kaip pateikti prašymą, rasite čia.

Registruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

  • iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
  • paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
  • per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.