Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vedėjas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Metodologijos ir stebėsenos skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vedėją (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą;
 • rengti metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų projektus;
 • inicijuoti inovacijų taikymą Skyriaus uždavinių įgyvendinimui, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
 • organizuoti ir koordinuoti konsultacijų, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą Užimtumo tarnybos struktūriniams padaliniams;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus gerosios patirties diegimo srityje;
 • veikti Skyriaus vardu, pagal savo kompetenciją atstovauti Užimtumo tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose; dalyvauti grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, socialinės politikos, verslo, vadybos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo ir darbo rinkos politiką, dokumentų rengimą, esate susipažinęs su Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis užimtumo klausimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) politika užimtumo srityje;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialiuosius dokumentus;
 • gebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis -1436 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. vasario 19 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia