Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų) darbo vieta-Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius

Jūsų atsakomybės: organizuoti ir koordinuoti klientų aptarnavimo skyriuose (toliau-KAS) vykdomų darbo rinkos paslaugų teikimo jaunimui įgyvendinimą; organizuoti klientų aptaranavimo departamentuose veikiančių Jaunimo darbo centrų veiklą; organizuoti ir koordinuoti paslaugų teikimą  jauniems asmenims atviro informavimo zonose; inicijuoti darbo ieškančių asmenų bei jaunimui teikiamų paslaugų tobulinimą panaudojant ir diegiant inovatyvias technologijas, dalyvauti jas išbandant; rengti KAS darbo … Tęskite Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų) darbo vieta-Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius skaitymą