Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų) darbo vieta-Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius

Jūsų atsakomybės:

 • organizuoti ir koordinuoti klientų aptarnavimo skyriuose (toliau-KAS) vykdomų darbo rinkos paslaugų teikimo jaunimui įgyvendinimą;
 • organizuoti klientų aptaranavimo departamentuose veikiančių Jaunimo darbo centrų veiklą;
 • organizuoti ir koordinuoti paslaugų teikimą  jauniems asmenims atviro informavimo zonose;
 • inicijuoti darbo ieškančių asmenų bei jaunimui teikiamų paslaugų tobulinimą panaudojant ir diegiant inovatyvias technologijas, dalyvauti jas išbandant;
 • rengti KAS darbo ieškančių jaunų asmenų organizavimo planus ir schemas;
 • koordinuoti Užimtumo tarnybos strategijoje numatytų tikslų susijusių su paslaugomis jaunimui įgyvendinimą;
 • koordinuoti klientų aptarnavimo standartų įgyvendinimą;
 • inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengti bendras programas ir priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti, organizacijoms, atliekančioms darbo rinkos ir kitus tyrimus;
 • rengti bedradarbiavimo sutarčių projektus su socialiniais partneriais;
 • rengti informaciją, apžvalgas susijusias su socialinių parnerių bendradarbiavimu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialiuosius dokumentus.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1197 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo  laukiame iki 2020 m. liepos 24  d. elektroniniu paštu atrankos@uzt.lt.  

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite čia