PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas darbo vieta- Vilniuje, Kaune arba Panevėžyje.

Jūsų atsakomybės:

 • rinkti, apibendrinti bei analizuoti pateikiamą informaciją apie suteiktas paslaugas darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims;
 • rengti ir teikti informaciją, susijusią su darbo rinkos pasiūla ir paklausa Lietuvoje suinteresuotoms šalims;
 • laikantis informacijos viešinimo kalendoriuje nustatytų terminų, viešinti statistinę informaciją Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;
 • rengti analitinę medžiagą informaciniams mėnesiniams leidiniams (naujienlaiškiui);
 • rengti analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją viešinimui;
 • analizuoti bei teikti įžvalgas apie darbo pasiūlos ir paklausos teritorinį ir sektorinį pasiskirstymą;
 • ruošti informacinę, analitinę bei grafinę medžiagą apie darbo rinką pagal valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų užklausas;
 • rinkti ir apibendrinti privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų informaciją apie jų veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;
 • rengti duomenis Europos Komisijos Jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos sistemai.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį socialinių arba fizinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų patirtį analizuojant ir vykdant tyrimus;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir užimtumo rėminą, dokumentų rengimą;
 • gebate sisteminti, kaupti ir analizuoti duomenis, pastebėti tendencijas ir pateikti įžvalgas;
 • mokate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

Numatomas darbo užmokestis -nuo 1197 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. birželio 25  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį). Daugiau informacijos rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/metodologijos-ir-stebesenos-skyrius-vyriausiasis-specialistas-322;650660.html

Close Menu