Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vedėjas (darbo vieta-Geležinio Vilko g.3A,Vilnius)

Jūsų atsakomybės: planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą; rengti metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų projektus; inicijuoti inovacijų taikymą Skyriaus uždavinių įgyvendinimui, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą; organizuoti ir koordinuoti konsultacijų, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą Užimtumo tarnybos struktūriniams padaliniams; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus gerosios patirties diegimo srityje; veikti Skyriaus vardu, pagal savo … Tęskite Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vedėjas (darbo vieta-Geležinio Vilko g.3A,Vilnius) skaitymą