PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Konsultavimo telefonu skyriaus vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Konsultavimo telefonu skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Kauno g. 6A,Lazdijai)

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • konsultuoti klientus taikant „vieno langelio“ principą pagal Užimtumo tarnybos patvirtintus klientų aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius;
 • informaciniu telefonu pagal kompetenciją teikti klientams bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją ir konsultacijas;
 • registruoti laisvas darbo vietas;
 • Užimtumo tarnybos nustatyta tvarka registruoti klientų prašymus;
 • Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje tvarkyti fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius ar kitus duomenis;
 • nagrinėti telefonu ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis gautus klientų paklausimus bei prašymus, rengti į juos atsakymus, bendradarbiaujant su kitais Užimtumo tarnybos administracijos padaliniais;
 • vykdyti klientų apklausas;
 • rengti ataskaitas bei suvestines, analizuoti jų rodiklius bei teikti pasiūlymus ir pastabas Skyriaus vedėjui dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo ir klientų srautų optimizavimo.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
 • esate  susipažinęs su  Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais,

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais klientų aptarnavimą, gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai vertinti problemas, rengti

išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis nuo 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2019 m. liepos 15 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.

Daugiau informacijos rasite čia

Close Menu