PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Konsultavimo telefonu skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Zarasuose)

Jūsų atsakomybės:

 • konsultuoti klientus taikant  „vieno langelio“ principą pagal Užimtumo tarnybos patvirtintus klientų aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius;
 • informaciniu telefonu pagal kompetenciją teikti klientams bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją ir konsultacijas;
 • registruoti laisvas darbo vietas;
 • Užimtumo tarnybos nustatyta tvarka registruoti  klientų prašymus;
 • Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje tvarkyti fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius ar kitus duomenis;
 • nagrinėti telefonu ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis gautus klientų paklausimus bei prašymus, rengti į juos atsakymus, bendradarbiaujant su kitais Užimtumo tarnybos administracijos padaliniais.;
 • rengti ataskaitas bei suvestines, analizuoti jų rodiklius bei teikti pasiūlymus ir pastabas Skyriaus vedėjui dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo ir klientų srautų optimizavimo;
 • dalyvauti įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo procedūras.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite  ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialiuosius dokumentus.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 915 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/konsultavimo-telefonu-skyrius-vyriausiasis-specialistas-322;658890.html

Close Menu