*alt_site_homepage_image*

Profesijų žemėlapis

Užimtumo tarnybos rengiamas „Profesijų žemėlapis“ yra interaktyvus profesinio orientavimo įrankis, skirtas vizualiai pateikti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos duomenis.

„Profesijų žemėlapyje“ pateikiama prognozuojama 155 Lietuvos darbo rinkai aktualių profesijų grupių pasiūlos ir paklausos situacija savivaldybėse: išskirtos paklausiausios, mažiau paklausios ir atskiram regionui neaktualios profesijų grupės, pavaizduoti paskutinių kelerių metų pasiūlos bei paklausos statistiniai duomenys.

 

Registracija