*alt_site_homepage_image*

Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų veikla

Administracinė informacija
Tarpininkavimo įdarbinant ataskaitos

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai teikia:

  • Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
  • valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jo filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
  • Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla.

Vadovaujantis Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 29 d. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) įsakymu Nr. V-378 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

  • Juridinis asmuo ar jo filialai, ketinantys teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, informacinį pranešimą (Aprašo 3 priedas) pateikia Užimtumo tarnybai iki pradėdami teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius arba elektroniniu paštu info@uzt.lt
  • Užimtumo tarnybai informacinį pranešimą apie savo statusą, veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (Aprašo 2 priedas) teikia kartą per metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų pirmo mėnesio 15 dienos adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius arba elektroniniu paštu info@uzt.lt

Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinat paslaugas, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negali reikalauti, kad darbo ieškantis asmuo visiškai arba iš dalies sumokėtų bet kokius mokesčius ar padengtų bet kokias išlaidas (1997 m. birželio 19  d. Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų Nr. 181 7 straipsnio 1 dalis (ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. vasario 12 d. įstatymu Nr. IX-2016 „Dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo“).

Už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 133 straipsnis).

Užimtumo tarnyba neatsako už fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą, veiklą ir jų teikiamų paslaugų kokybę.

Asmenys, pastebėję pažeidimus ar nukentėję nuo tarpininkavimo įdarbinant veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų, turėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas (Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos).

 

Registracija