PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užimtumo tarnyba, turėdama didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, vertina darbo jėgos paklausą bei jos pokyčius. 

Žemiau pateikiami 2019 m. gruodžio mėnesį darbo rinkoje paklausių profesijų bei specialybių dešimtukai.

Norėdami peržiūrėti darbo rinkoje paklausias profesijas Jus dominančioje apskrityje 2019 m. IV ketvirtį, pasirinkite apskrities pavadinimą iš sąrašo.

Šalyje (2019 m. gruodžio mėn.)

Specialistai

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai 
Mechanikos inžinieriai
Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Jaunesnieji miškų ūkio specialistai
Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
Buhalteriai

Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Parduotuvių pardavėjai
Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
Virėjai
Suvirintojai
Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Statybininkai
Pastatų ir kitokie elektrikai

Nekvalifikuoti darbininkai

Krovikai
Biurų, viešbučių valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Pakuotojai (rankomis)
Prekių krovėjai į lentynas
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Namų valytojai ir pagalbininkai
Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
Virtuvės pagalbininkai

Pagal apskritis (2019 m. IV ketvirtį)

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
3339Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
4312Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
1321Gamybos vadovai
2514Taikomųjų programų kūrėjai 
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
  
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7115Dailidės ir staliai
7212Suvirintojai
7233Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
Nekvalifikuoti  darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai 
 9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis) 
KodasPavadinimas
Specialistai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
 4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2355Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
3323Pirkimo specialistai
2221Slaugos specialistai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7512Kepėjai ir konditeriai
7212Suvirintojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7223Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7115Dailidės ir staliai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9321 Pakuotojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

9613

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3113Elektros inžinerijos technikai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
1323Statybos vadovai
2144Mechanikos inžinieriai
2221Slaugos specialistai
Kvalifikuoti darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
 7212Suvirintojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5120Virėjai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7124Darbininkai izoliuotojai 
7115Dailidės ir staliai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas 
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai 
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2411Buhalteriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2634Psichologai
Kvalifikuoti darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai 
5223Parduotuvių pardavėjai 
7111Statybininkai 
5120Virėjai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti  darbininkai
9333Krovikai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3421Jaunesnieji socialiniai darbuotojai 
2212Gydytojai specialistai
4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2411Buhalteriai
3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai
2151Elektros inžinieriai
2144 Mechanikos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5120Virėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7111Statybininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Nekvalifikuoti  darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai 
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai 
9334Prekių krovėjai į lentynas
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

Kodas

Pavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2411Buhalteriai
2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
 8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
7523Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
7111Statybininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5120Virėjai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai 
9334Prekių krovėjai į lentynas
9412Virtuvės pagalbininkai
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2411Buhalteriai
2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai 
3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
3339Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
2151Elektros inžinieriai
2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8322Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7318Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7412Elektromechanikai ir elektromonteriai
7512Kepėjai ir konditeriai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Nekvalifikuoti  darbininkai
9333Krovikai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai 
9510Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2212Gydytojai specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2221Slaugos specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3139Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
2634Psichologai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
7212Suvirintojai
5120Virėjai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7214Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
2145Chemijos inžinieriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai 
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2631Ekonomistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2151Elektros inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7111Statybininkai
5120Virėjai
8182Garo variklių ir katilų operatoriai
7115Dailidės ir staliai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8219Kitur nepriskirti surinkėjai
Nekvalifikuoti  darbininkai
9333Krovikai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2151Elektros inžinieriai
2142Statybos inžinieriai
2144Mechanikos inžinieriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
1323Statybos vadovai
Kvalifikuoti darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7212Suvirintojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7111Statybininkai
Nekvalifikuoti  darbininkai
9333Krovikai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
 9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu