PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užimtumo tarnyba, turėdama didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, vertina darbo jėgos paklausą bei jos pokyčius. 

Žemiau pateikiami šį mėnesį darbo rinkoje paklausių profesijų bei specialybių dešimtukai. Norėdami peržiūrėti darbo rinkoje paklausias profesijas Jus dominančioje apskrityje, pasirinkite apskrities pavadinimą iš sąrašo.

Šalyje

Specialistai

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
Buhalteriai
Statybos vadovai
Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Pardavimo atstovai
Verslo paslaugų agentai
Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

 

Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai

Parduotuvių pardavėjai
Virėjai
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojai
Kepėjai ir konditeriai
Suvirintojai
Padavėjai
Statybininkai
Dažytojai
Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai

Nekvalifikuoti darbininkai

Krovikai
Biurų, viešbučių valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Pakuotojai 
Prekių krovėjai į lentynas
Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
Namų valytojai ir pagalbininkai
Virtuvės pagalbininkai
Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

Pagal apskritis

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2342Mechanikos inžinieriai
2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos specialistai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2221Slaugos specialistai
2411Buhalteriai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
5120Virėjai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5131Padavėjai
7124Darbininkai izoliuotojai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7112Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti 
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
KodasPavadinimas
specialistai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2144Mechanikos inžinieriai
2221Slaugos specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2142Statybos inžinieriai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2411Buhalteriai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7512Kepėjai ir konditeriai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7212Suvirintojai
5414Apsaugos darbuotojai
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
specialistai 
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2142Statybos inžinieriai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2411Buhalteriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
1323Statybos vadovai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
7212Suvirintojai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
5120Virėjai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7124Darbininkai izoliuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7111Statybininkai
7112Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9321Pakuotojai (rankomis)
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
KodasPavadinimas
specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2151Elektros inžinieriai
2411Buhalteriai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
4227Apklausų atlikėjai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
5120Virėjai
7124Darbininkai izoliuotojai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7523Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
specialistai 1-4
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2411Buhalteriai
2144Mechanikos inžinieriai
4227Apklausų atlikėjai
1323Statybos vadovai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
5120Virėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7124Darbininkai izoliuotojai
8344Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
 7223Metalo apdirbimo staklių derintojai 
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9212Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
KodasPavadinimas
specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2144Mechanikos inžinieriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2411Buhalteriai
3322Pardavimo atstovai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
7523Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7512Kepėjai ir konditeriai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7111Statybininkai
5120Virėjai
8182Garo variklių ir katilų operatoriai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7124Darbininkai izoliuotojai
8344Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4132Duomenų įvesties operatoriai
4227Apklausų atlikėjai
3132Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3323Pirkimo specialistai
3113Elektros inžinerijos technikai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2165Kartografai ir topografai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8182Garo variklių ir katilų operatoriai
8344Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
7123Tinkuotojai
8160Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
8183Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
7222Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
nekvalifikuoti 9
9321Pakuotojai (rankomis)
9333Krovikai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9411Greitojo maisto ruošėjai
KodasPavadinimas
specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3322Pardavimo atstovai
3113Elektros inžinerijos technikai
3255Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
3323Pirkimo specialistai
2144Mechanikos inžinieriai
3331Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5120Virėjai
7124Darbininkai izoliuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
8344Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
7512Kepėjai ir konditeriai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
  
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
KodasPavadinimas
specialistai 1-4
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4227Apklausų atlikėjai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2514Taikomųjų programų kūrėjai
1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2411Buhalteriai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5120Virėjai
7124Darbininkai izoliuotojai
8182Garo variklių ir katilų operatoriai
8344Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
5321Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
7318Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9411Greitojo maisto ruošėjai
KodasPavadinimas
specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4227Apklausų atlikėjai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
1321Gamybos vadovai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
1323Statybos vadovai
kvalifikuoti darbininkai 5-8
5223Parduotuvių pardavėjai
7123Tinkuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7112Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7124Darbininkai izoliuotojai
7212Suvirintojai
5120Virėjai
nekvalifikuoti 9
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9411Greitojo maisto ruošėjai

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu