PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užimtumo tarnyba, turėdama didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, vertina darbo jėgos paklausą bei jos pokyčius. 

Žemiau pateikiami 2020 m. rugsėjo mėnesį darbo rinkoje paklausių profesijų bei specialybių dešimtukai.

Norėdami peržiūrėti 2020 m. III ketvirtį darbo rinkoje paklausias profesijas Jus dominančioje apskrityje, pasirinkite apskrities pavadinimą iš sąrašo.

2020 m. rugsėjis: šalyje

Specialistai

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
Buhalteriai
Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Slaugos specialistai
Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Statybos vadovai
Mechanikos inžinieriai
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Virėjai
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Parduotuvių pardavėjai
Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Statybininkai
Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
Tinkuotojai
Dailidės ir staliai

Nekvalifikuoti darbininkai

Krovikai
Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Pakuotojai (rankomis)
Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Prekių krovėjai į lentynas
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Namų valytojai ir pagalbininkai
Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

2020 m. III ketvirtis: šalyje ir apskrityse

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2411Buhalteriai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2221Slaugos specialistai
1323Statybos vadovai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5120Virėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7111Statybininkai
7115Dailidės ir staliai
7124Darbininkai izoliuotojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
Kodas Pavadinimas
Specialistai
2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321 Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2221 Slaugos specialistai
2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2411 Buhalteriai
2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
2514 Taikomųjų programų kūrėjai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5120 Virėjai
5223 Parduotuvių pardavėjai
7123 Tinkuotojai
8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333 Krovikai
9321 Pakuotojai (rankomis)
9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334 Prekių krovėjai į lentynas
9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9111 Namų valytojai ir pagalbininkai
9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2411Buhalteriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2221Slaugos specialistai
3323Pirkimo specialistai
2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
5120Virėjai
5223Parduotuvių pardavėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7123Tinkuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7111Statybininkai
7115Dailidės ir staliai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9412Virtuvės pagalbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2411Buhalteriai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
2144Mechanikos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
7123Tinkuotojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7115Dailidės ir staliai
7212Suvirintojai
7111Statybininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9412Virtuvės pagalbininkai
9216Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
1323Statybos vadovai
2411Buhalteriai
3139Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
7111Statybininkai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7115Dailidės ir staliai
7212Suvirintojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9629Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
2411Buhalteriai
1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
2142Statybos inžinieriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
8212Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
5120Virėjai
7512Kepėjai ir konditeriai
7124Darbininkai izoliuotojai
7111Statybininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7115Dailidės ir staliai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9629Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2411Buhalteriai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
7124Darbininkai izoliuotojai
5120Virėjai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8160Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
8341Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2411Buhalteriai
2144Mechanikos inžinieriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
4227Apklausų atlikėjai
1211Finansų srities vadovai
1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7111Statybininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7222Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7115Dailidės ir staliai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9411Greitojo maisto ruošėjai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
1323Statybos vadovai
2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
2411Buhalteriai
2212Gydytojai specialistai
4227Apklausų atlikėjai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2144Mechanikos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7111Statybininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
7124Darbininkai izoliuotojai
5120Virėjai
7115Dailidės ir staliai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7512Kepėjai ir konditeriai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2411Buhalteriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2145Chemijos inžinieriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2634Psichologai
2144Mechanikos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
7111Statybininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
5132Barmenai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9411Greitojo maisto ruošėjai

 

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
1323Statybos vadovai
1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2144Mechanikos inžinieriai
2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
5120Virėjai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9412Virtuvės pagalbininkai

 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu