PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užimtumo tarnyba, turėdama didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, vertina darbo jėgos paklausą bei jos pokyčius. 

Žemiau pateikiami 2020 m. liepos mėnesį darbo rinkoje paklausių profesijų bei specialybių dešimtukai.

Norėdami peržiūrėti darbo rinkoje paklausias profesijas Jus dominančioje apskrityje 2020 m. II ketvirčio, pasirinkite apskrities pavadinimą iš sąrašo.

Šalyje (2020 m. liepos mėn.)

Specialistai

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Buhalteriai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
Statybos vadovai

Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Parduotuvių pardavėjai
Virėjai
Darbininkai izoliuotojai
Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Statybininkai
Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Nekvalifikuoti darbininkai

Krovikai
Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Pakuotojai (rankomis)
Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Prekių krovėjai į lentynas
Namų valytojai ir pagalbininkai
Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
Virtuvės pagalbininkai

Pagal apskritis (2020 m. II ketvirtį)

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
3139Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
3113Elektros inžinerijos technikai
2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2411Buhalteriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4223Telefonų skirstiklių operatoriai
3113Elektros inžinerijos technikai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
5120Virėjai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2142Statybos inžinieriai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
1323Statybos vadovai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7115Dailidės ir staliai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7212Suvirintojai
7111Statybininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2411Buhalteriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
1323Statybos vadovai
2151Elektros inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
8341Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
7122Grindų ir plytelių klojėjai
5120Virėjai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9629Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2142Statybos inžinieriai
2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
2411Buhalteriai
1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8341Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
7111Statybininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7212Suvirintojai
7223Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2411Buhalteriai
4227Apklausų atlikėjai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
3141Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
Kvalifikuoti darbininkai
7111Statybininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7523Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8341Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
6113Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
8312Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
7512Kepėjai ir konditeriai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2411Buhalteriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
2144Mechanikos inžinieriai
4227Apklausų atlikėjai
1212Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
3334Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
7222Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
5120Virėjai
6113Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
7318Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
7115Dailidės ir staliai
8219Kitur nepriskirti surinkėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9412Virtuvės pagalbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
3113Elektros inžinerijos technikai
3139Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
7111Statybininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
2145Chemijos inžinieriai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2634Psichologai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
1323Statybos vadovai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Kvalifikuoti darbininkai
7111Statybininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8312Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
5120Virėjai
6113Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
1323Statybos vadovai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2144Mechanikos inžinieriai
2411Buhalteriai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
7111Statybininkai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5120Virėjai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7212Suvirintojai
7115Dailidės ir staliai
7316Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9622Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu