PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užimtumo tarnyba, turėdama didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, vertina darbo jėgos paklausą bei jos pokyčius. 

Žemiau pateikiami 2020 m. balandžio mėnesį darbo rinkoje paklausių profesijų bei specialybių dešimtukai.

Norėdami peržiūrėti darbo rinkoje paklausias profesijas Jus dominančioje apskrityje 2020 m. I ketvirčio, pasirinkite apskrities pavadinimą iš sąrašo.

Šalyje (2020 m. balandžio mėn.)

Specialistai

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
Statybos vadovai
Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Buhalteriai
Mechanikos inžinieriai
Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Statybos inžinieriai
Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

Kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Parduotuvių pardavėjai
Statybininkai
Suvirintojai
Siuvėjai
Dailidės ir staliai
Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

Nekvalifikuoti darbininkai

Krovikai
Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Pakuotojai (rankomis)
Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

Pagal apskritis (2020 m. I ketvirtį)

KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
1323Statybos vadovai
2411Buhalteriai
2144Mechanikos inžinieriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai
5120Virėjai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8331Autobusų ir troleibusų vairuotojai
7412Elektromechanikai ir elektromonteriai
Nekvalifikuoti darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9321Pakuotojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2411Buhalteriai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
2144Mechanikos inžinieriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
5120Virėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7223Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7114Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9321Pakuotojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9629Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2142Statybos inžinieriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3339Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2411Buhalteriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
7126Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
5223Parduotuvių pardavėjai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5120Virėjai
7115Dailidės ir staliai
7212Suvirintojai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9412Virtuvės pagalbininkai
9121Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
2144Mechanikos inžinieriai
2411Buhalteriai
2634Psichologai
2151Elektros inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
8341Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
5120Virėjai
7111Statybininkai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
7115Dailidės ir staliai
7411Pastatų ir kitokie elektrikai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9629Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2411Buhalteriai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
2144Mechanikos inžinieriai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
3323Pirkimo specialistai
1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
Kvalifikuoti darbininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5120Virėjai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7111Statybininkai
7412Elektromechanikai ir elektromonteriai
8341Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9629Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
1321Gamybos vadovai
2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
2145Chemijos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
5223Parduotuvių pardavėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7512Kepėjai ir konditeriai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
8160Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
7111Statybininkai
5120Virėjai
7122Grindų ir plytelių klojėjai
5414Apsaugos darbuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9412Virtuvės pagalbininkai
9213Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
3323Pirkimo specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2411Buhalteriai
4227Apklausų atlikėjai
1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
1212Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
2142Statybos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7223Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
5223Parduotuvių pardavėjai
7318Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
7523Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
7115Dailidės ir staliai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
5120Virėjai
7412Elektromechanikai ir elektromonteriai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9214Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9613Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
2212Gydytojai specialistai
1323Statybos vadovai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
2411Buhalteriai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
7531Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
7512Kepėjai ir konditeriai
7233Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
5120Virėjai
7522Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7115Dailidės ir staliai
7231Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9215Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9334Prekių krovėjai į lentynas
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2145Chemijos inžinieriai
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
2411Buhalteriai
2631Ekonomistai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
Kvalifikuoti darbininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7122Grindų ir plytelių klojėjai
5223Parduotuvių pardavėjai
7412Elektromechanikai ir elektromonteriai
8219Kitur nepriskirti surinkėjai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
8342Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
7511Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
5120Virėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9321Pakuotojai (rankomis)
9334Prekių krovėjai į lentynas
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9412Virtuvės pagalbininkai
9122Transporto priemonių plovėjai
KodasPavadinimas
Specialistai 
2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
3412Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
1323Statybos vadovai
3343Administravimo ir vykdomieji sekretoriai
4311Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4321Sandėliavimo tarnybos tarnautojai
4412Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai
2411Buhalteriai
1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
2144Mechanikos inžinieriai
Kvalifikuoti darbininkai
7512Kepėjai ir konditeriai
7119Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai
6210Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai
7111Statybininkai
7124Darbininkai izoliuotojai
5223Parduotuvių pardavėjai
8332Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
7131Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7212Suvirintojai
8322Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
9333Krovikai
9321Pakuotojai (rankomis)
9112Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
9329Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
9312Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
9211Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai
9212Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai
9111Namų valytojai ir pagalbininkai
9411Greitojo maisto ruošėjai
9412Virtuvės pagalbininkai

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu