PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)                          
bendras 9,2 9,2 9,0 8,3 7,9 8,0 8,0 8,2 8,0 7,9 8,4 8,7 8,4
moterų 8,8 8,7 8,6 8,1 7,9 8,1 8,2 8,3 8,1 8,0 8,3 8,5 8,3
vyrų 9,7 9,6 9,4 8,4 8,0 8,0 7,8 8,1 7,8 7,8 8,4 9 8,5
jaunimo (16-29 m.) 5,9 5,8 5,6 5,0 4,9 5,0 5,4 5,5 5,5 5,4 5,6 5,9 5,5
jaunimo (16-24 m.) 4,5 4,5 4,3 3,8 3,7 3,7 4,3 4,3 4,5 4,4 4,5 4,7 4,3
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 159581 158706 155921 143002 136617 138469 137372 141481 137013 135992 144152 150469 144898
Bedarbiai pagal lytį                          
moterys 76324 75617 75131 70505 68081 69421 70384 71410 69509 68947 71609 72966 71659
vyrai 83257 83089 80790 72497 68536 69048 66988 70071 67504 67045 72543 77503 73239
gyvenantys kaimo vietovėse 59789 59466 57726 52800 49896 49805 48711 49782 48391 48502 51826 53760 52538
jaunimas (16-29 m.) 27847 27569 26391 23803 22533 22670 24643 25200 24966 24630 25779 26864 25241
jaunimas (16-25 m.) 12860 12845 12102 10717 9945 9897 11451 11660 11970 11719 12145 12510 11652
asmenys nuo 55 m. 40792 41196 41096 39006 37532 37541 36558 37404 36540 36592 38185 39476 38493
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10944 11073 10898 10568 9961 9596 9590 9615 9614 9932 10207 10297 10191
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1874 1951 1928 1938 1853 1798 1817 1780 1781 1778 1816 1799 1843
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 9070 9122 8970 8630 8108 7798 7773 7835 7833 8154 8391 8498 8348
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2182 2129 2126 1844 1725 1706 1888 1902 1916 1913  1945 1960 1936
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 39965 40075 39806 36431 33732 32321 30224 30250 28427 27248 27364 26784 32719
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1975 2253 2623 2684 2463 2310 2244 2168 1732 1545 1588 1614 2100
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 37990 37822 37183 33747 31269 30011 27980 28082 26695 25703 25776 25170 30619
                           
Pastaba. Sausio – balandžio mėnesiais  bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (DAG) skaičiuotas pagal 2018 m. sausio 1 d. DAG skaičių, o nuo gegužės mėnesio pagal 2019 m. sausio 1 d. DAG skaičių.

Close Menu