Prisijungti   Registracija English
Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)
bendras 9,2 9,2 9,0 8,3 7,9
moterų 8,8 8,7 8,6 8,1 7,9
vyrų 9,7 9,6 9,4 8,4 8,0
jaunimo (16-29 m.) 5,9 5,8 5,6 5,0 4,9
jaunimo (16-24 m.) 4,5 4,5 4,3 3,8 3,7
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 159581 158706 155921 143002 136617
Bedarbiai pagal lytį
moterys 76324 75617 75131 70505 68081
vyrai 83257 83089 80790 72497 68536
gyvenantys kaimo vietovėse 59789 59466 57726 52800 49896
jaunimas (16-29 m.) 27847 27569 26391 23803 22533
jaunimas (16-25 m.) 12860 12845 12102 10717 9945
asmenys nuo 55 m. 40792 41196 41096 39006 37532
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10944 11073 10898 10568 9961
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1874 1951 1928 1938 1853
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 9070 9122 8970 8630 8108
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2182 2129 2126 1844 1725
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 39965 40075 39806 36431 33732
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1975 2253 2623 2684 2463
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 37990 37822 37183 33747 31269
Pastaba. Sausio – balandžio mėnesiais  bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (DAG) skaičiuotas pagal 2018 m. sausio 1 d. DAG skaičių, o nuo gegužės mėnesio pagal 2019 m. sausio 1 d. DAG skaičių.
Close Menu