PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Rodiklis / 2020 m. mėnuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)                          
bendras 9,2 9,4 9,8 11,2                  
moterų 8,8 9,0 9,6 11,0                  
vyrų 9,5 9,8 10,1 11,4                  
jaunimo (16-29 m.) 6,2 6,2 6,9 8,1                  
jaunimo (16-24 m.) 5,0 5,1 5,6 6,6                  
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 157803 161594 169436 193332                  
Bedarbiai pagal lytį                          
moterys 75945 77322 82230  94990                  
vyrai 81858 84272 87206 98342                  
gyvenantys kaimo vietovėse 57756 59270 60606 67237                  
jaunimas (16-29 m.) 28233 28501 31614 37088                  
jaunimas (16-25 m.) 13361 13618 15159 17852                  
asmenys nuo 55 m. 42070 43410 44656 49708                   
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55% darbingumo lygis 10974 11231 11043 11097                  
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I invalidumo gr.) 93 118 115 125                  
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. II invalidumo gr.) 1970 2051 2031 2082                  
neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. III invalidumo gr.) 8911 9062 8897 8890                  
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 1982 2015 1894 1934                   
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 27245 27690 29324 33565                  
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1887 2147 2848 3784                  
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 25358 25543 26476 29781                  
                           
Pastaba. Nuo 2020 sausio 1 d. neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis registruojami bedarbio statusu (iki 2020 m. sausio 1 d. buvo registruojami nedarbingo asmens statusu).

5

Close Menu