PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Rodiklis / 2020 m. mėnuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)                          
bendras 9,2 9,4 9,8 11,2 11,8 12,1 12,8 13,7 14,1        
moterų 8,8 9,0 9,6 11,0 11,7 12,1 13 14 14,5        
vyrų 9,5 9,8 10,1 11,4 11,9 12 12,7 13,3 13,8        
jaunimo (16–29 m.) 6,2 6,2 6,9 8,1 8,8 9,1 10 11,3 13,5        
jaunimo (16–24 m.) 5,0 5,1 5,6 6,6 7,3 7,7 8,8 10,8 14,5        
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 157803 161594 169436 193332 203711 208074 220953 235561 243271        
Bedarbiai pagal lytį                          
moterys 75945 77322 82230  94990 100379 103813 110964 119905 123691        
vyrai 81858 84272 87206 98342 103332 104261 109989 115656 119580        
gyvenantys kaimo vietovėse 57756 59270 60606 67237 70117 71522 76216 81429 83807        
jaunimas (16–29 m.) 28233 28501 31614 37088 39321 40646 44747 50524 59949        
jaunimas (16–24 m.) 13361 13618 15159 17852 18972 19970 22949 28204 37783        
asmenys nuo 55 m. 42070 43410 44656 49708  52102 53706 57072 60288  60545        
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 % darbingumo lygis 10974 11231 11043 11097 11112 11740 13655 15018 16038        
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo gr.) 93 118 115 125 144 176 286 360 454        
neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II invalidumo gr.) 1970 2051 2031 2082 2168 2536 3386 4078 4692        
neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – III invalidumo gr.) 8911 9062 8897 8890 8800 9028 9983 10580 10892        
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 1982 2015 1894 1934  1961 1960 2067 2032

 1943        
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 27245 27690 29324 33565 37934 40663 45403 50030 53744        
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1887 2147 2848 3784 4422 4619 5398 5843 6089        
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 25358 25543 26476 29781 33512 36044 40005 44187 47655        
                           
Pastaba: nuo 2020 m. sausio 1 d. neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis, registruojami bedarbio statusu (iki 2020 m. sausio 1 d. buvo registruojami nedarbingo asmens statusu).
Close Menu