PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)                          
bendras 9,2                        
moterų 8,8                        
vyrų 9,5                        
jaunimo (16-29 m.) 6,2                        
jaunimo (16-24 m.) 5,0                        
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 157803                        
Bedarbiai pagal lytį                          
moterys 75945                        
vyrai 81858                        
gyvenantys kaimo vietovėse 57756                        
jaunimas (16-29 m.) 28233                        
jaunimas (16-25 m.) 13361                        
asmenys nuo 55 m. 42070                        
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10974                        
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1970                        
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 9004                        
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 1982                        
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 27245                        
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1887                        
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 25358                        
                           
 

Close Menu