PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)                          
bendras 9,2 9,2 9,0 8,3 7,9 8,0 8,0            
moterų 8,8 8,7 8,6 8,1 7,9 8,1 8,2            
vyrų 9,7 9,6 9,4 8,4 8,0 8,0 7,8            
jaunimo (16-29 m.) 5,9 5,8 5,6 5,0 4,9 5,0 5,4            
jaunimo (16-24 m.) 4,5 4,5 4,3 3,8 3,7 3,7 4,3            
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 159581 158706 155921 143002 136617 138469 137372            
Bedarbiai pagal lytį                          
moterys 76324 75617 75131 70505 68081 69421 70384            
vyrai 83257 83089 80790 72497 68536 69048 66988            
gyvenantys kaimo vietovėse 59789 59466 57726 52800 49896 49805 48711            
jaunimas (16-29 m.) 27847 27569 26391 23803 22533 22670 24643            
jaunimas (16-25 m.) 12860 12845 12102 10717 9945 9897 11451            
asmenys nuo 55 m. 40792 41196 41096 39006 37532 37541 36558            
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10944 11073 10898 10568 9961 9596 9590            
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1874 1951 1928 1938 1853 1798 1817            
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 9070 9122 8970 8630 8108 7798 7773            
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2182 2129 2126 1844 1725 1706 1888            
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 39965 40075 39806 36431 33732 32321 30224            
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1975 2253 2623 2684 2463 2310 2244            
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 37990 37822 37183 33747 31269 30011 27980            
                           
Pastaba. Sausio – balandžio mėnesiais  bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (DAG) skaičiuotas pagal 2018 m. sausio 1 d. DAG skaičių, o nuo gegužės mėnesio pagal 2019 m. sausio 1 d. DAG skaičių.

Close Menu