Rodiklis / 2021 m. mėnuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)                          
bendras 16,4 16,1 15,1
moterų 16,8 16,3 15,3
vyrų 15,9 15,8 14,9
jaunimo (16–29 m.) 15,6 14,6 13,3
jaunimo (16–24 m.) 17,1 15,6 14,1
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 282005 276977 259800
Bedarbiai pagal lytį                          
moterys 143452 139730 130690
vyrai 138553 137247 129110
gyvenantys kaimo vietovėse 96948 95830 90610
jaunimas (16–29 m.) 69464 65157 59298
jaunimas (16–24 m.) 44575 40607 36560
asmenys nuo 55 m. 69222 69387 67005
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 % darbingumo lygis 19352 18916 18310
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo gr.) 647 600 554
neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II invalidumo gr.) 5990 5715 5375  
neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – III invalidumo gr.) 12715 12601 12381
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2002 2050 2028
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 82121 89967 97297
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 10133 13243 17947
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 71988 76724 79350
                           
Pastaba: nuo 2020 m. sausio 1 d. neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 % darbingumo lygis, registruojami bedarbio statusu (iki 2020 m. sausio 1 d. buvo registruojami nedarbingo asmens statusu).