PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I-II ketv. (PROC.)

Priemonės pavadinimasTrumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimasIlgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimasTrumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)
 Po 14 d.Po 3 mėn.Po 6 mėn.Po 12 mėn.Po 18 mėn.Po 24 mėn. Po 14 d.Po 3 mėn.Po 6 mėn.Po 12 mėn.Po 18 mėn.Po 24 mėn.
Parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas52.165.367.563.860.960.6 
Profesinis mokymas29.263.570.863.559.760.049.930.332.441.147.2
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį62.176.767.862.342.818.939.1
Stažuotė22.135.046.858.450.076.761.546.325.675.0
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas14.937.944.254.766.789.367.554.847.266.7
Įdarbinimas subsidijuojant76.768.665.365.561.260.69.319.220.618.517.312.6
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas82.278.074.667.965.464.07.712.613.614.712.47.9
Priemonės pavadinimasAtaskaitinis laikotarpisTiesioginės naudos rodiklis, proc.
 Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas2019 m. I-II ketv. 90.586.2
Darbo vietų steigimo subsidijavimas90.844.7
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai100.0
Close Menu