Prisijungti   Registracija English

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2019 M. I ketv. (PROC.)

Priemonės pavadinimasTrumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimasIlgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimasTrumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)
 Po 14 d.Po 3 mėn.Po 6 mėn.Po 12 mėn.Po 18 mėn.Po 24 mėn. Po 14 d.Po 3 mėn.Po 6 mėn.Po 12 mėn.Po 18 mėn.Po 24 mėn.
Prarama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas52,063,865,965,262,461,9 
Profesinis mokymas25,660,468,965,265,663,649,028,033,939,647,5
Pameistrystė56,677,558,091,735,120,829,4
Stažuotė17,236,145,552,984,863,543,311,8
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas13,632,344,640,093,369,053,640,0
Įdarbinimas subsidijuojant79,367,563,364,960,359,410,821,021,018,218,013,1
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas81,978,274,266,261,363,09,013,113,214,714,57,3
Priemonės pavadinimasAtaskaitinis laikotarpisTiesioginės naudos rodiklis, proc.
 Po 36 mėn. Po 48 mėn.
Savaranakiško užimtumo rėmimas2019 m. I ketv. 84,6100,0
Darbo vietų steigimo subsidijavimas100,081,8
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai
Close Menu