Darbo paieškos išmoka: kas keičiasi nuo liepos 1-osios?

212 eurų siekiančia darbo paieškos išmoka nuo liepos 1-osios turės galimybę pasinaudoti ir savarankiškai dirbantys asmenys*, kurių savarankiška veikla buvo išregistruota ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbimo.

Išmoką nuo liepos 1 dienos galės gauti visas šias sąlygas atitinkantys Užimtumo tarnyboje įsiregistravę asmenys:

  1. asmeniui suteiktas bedarbio statusas;
  2. bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo priėmimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
  3. asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė arba jo savarankiška veikla išregistruota ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino;
  4. asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Išmoka nutraukiama:

1) pasibaigus jos mokėjimo terminui (2021 metų rugpjūčio 31 dieną);

2) jei asmuo nebeatitinka Užimtumo įstatymo 48(1) straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytos sąlygos darbo paieškos išmokai skirti ir mokėti;

3) jei asmuo Užimtumo tarnybai pateikia prašymą nutraukti darbo paieškos išmokos mokėjimą.


* Savarankiškai dirbantys asmenys apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:
–  individualių įmonių savininkai,
– mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai,
– asmenys, kurie verčiasi individualia veikla,
– verslo liudijimus turintys asmenys (išskyrus verslo liudijimus įsigytus patalpų nuomai),
– fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis,
– šeimynų dalyviai,
– asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos ir kurie tuo pačiu metu neturi darbo santykių.