Įsidarbinkite Jūsų lūkesčius atitinkančioje kitoje vietovėje esančioje darbo vietoje ir Užimtumo tarnyba skirs Jums paramą kelionės išlaidoms.
Paramos judumui tikslas – kompensuoti kelionės išlaidas į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus ir atgal.
Parama judumui gali būti skiriama asmenims, kurie:

Įsidarbino ar buvo įdarbinti:

 • pagal darbo sutartį;
 • darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 Dalyvauja:

 • įdarbinimo subsidijuojant priemonėje;
 • darbo įgūdžių įgijimo priemonėje;
 • stažuotėje;
 • individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.  

Kelionės išlaidos kompensuojamos:

 • ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo ar dalyvavimo pradžios;
 • ne daugiau kaip 5 kartus vienos registracijos Užimtumo tarnyboje metu dalyvavus konsultavimo grupėms užsiėmimuose;
 • tiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo, konsultavimo grupėms užsiėmimų ar darbo vieta;
 • ir kai asmuo per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo ar įdarbinimo, dalyvavimo stažuotėje ar po dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose pateikia prašymą Užimtumo tarnybai.

Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dėl paramos judumui dienos nustato, ar asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, stažuotės ar konsultavimo grupėms užsiėmimų vieta, ir priima sprendimą skirti paramą judumui arba jos neskirti. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą raštu (paštu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja asmenį, kuris kreipėsi dėl paramos judumui.

Kokios paramos galima tikėtis?

Įsidarbinusiems kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis sudaro:

 • 26,6 proc. minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis neviršija vieno MMA dydžio;
 • 19,39 proc. MMA dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis viršija vieną MMA dydį, bet neviršija Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

Dalyvaujantiems stažuotėje ar konsultavimo grupėms užsiėmimuose kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal 1 kilometro tarifinį įkainį, elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https:///www.google.lt/maps nurodomu trumpiausiu maršruto atstumu.

Išsamią, su konkrečia Jūsų situacija susijusią informaciją apie kelionės išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką, Jums suteiks Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

Paramos judumui įgyvendinimą reglamentuoja:

Su priemone susijusių dokumentų formas galite parsisiųsti paspaudę ant dokumento pavadinimo:

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.