*alt_site_homepage_image*

Įdarbinimo su pagalba paslaugos

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos žmonėms su negalia. Specialistai padeda įsidarbinti ar įsitvirtinti darbo vietoje.

Jei asmuo su negalia turi darbo pasiūlymą, pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama bendraujant su darbdaviu ir asmeniu, kuriam dėl turimos negalios reikalinga pagalba įsidarbinant.

Lydimoji pagalba teikiama darbdavio ar asmens su negalia prašymu. Taip padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių žmogus su negalia gali netekti darbo.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar elektroniniu paštu info@uzt.lt.

Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos žmonėms su negalia, siekiant jiems individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje.

Šias paslaugas sudaro pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras ir lydimoji pagalba įsidarbinus.

Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras

  • Jei asmuo su negalia turi darbo pasiūlymą, pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama bendraujant su darbdaviu ir asmeniu, kuriam dėl turimos negalios reikalinga pagalba įsidarbinant.
  • Taip pat yra padedama asmeniui su negalia susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas.

Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar asmens su negalia prašymu, siekiant užtikrinti įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių jis gali netekti darbo.

Kur kreiptis dėl įdarbinimo su pagalba paslaugų?

Turėdamas darbo pasiūlymą asmuo su negalia gali kreiptis į aptarnaujantį Užimtumo tarnybos specialistą dėl pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras poreikio nustatymo. Jūsų bus prašoma užpildyti įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikio įvertinimo klausimyną.

Kai asmuo įsidarbina ir darbdavys sutinka bendradarbiauti darbo ieškančiam asmeniui naudojantis šia paslauga, dėl lydimosios pagalbos gali kreiptis darbo ieškantis asmuo arba jo darbdavys, pateikiant prašymą organizuoti lydimąją pagalbą įsidarbinus.

Įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjų sąrašas. 

Įdarbinimo su pagalba paslaugas apibrėžia šie teisės aktai:

Registracija