PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Profesinės reabilitacijos programa skirta neįgaliųjų asmenų integracijai į darbo rinką taikant socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones, padedančias  atstatyti jų darbingumą ir pajėgumą bei įgyti naujų profesinių kompetencijų.

Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Profesinės reabilitacijos poreikį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nustato asmenims:

 • pirmą kartą kreipiantis į NDNT dėl darbingumo nustatymo;
 • kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, kreipiantis į NDNT su Užimtumo tarnybos siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. 

Siuntimas nustatyti profesinės reabilitacijos poreikį išduodamas asmenims:

 • kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;
 • kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 proc.;
 • ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Nustačiusi profesinės reabilitacijos poreikį, NDNT asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio.

Svarbu žinoti:

 • ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos asmuo privalo kreiptis į Užimtumo tarnybą;
 • Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda siuntimą į profesinės reabilitacijos įstaigą;
 • profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių;
 • profesinės reabilitacijos pašalpa mokama dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų;
 • pakartotinai asmuo gali būti nukreiptas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo.

 

Profesinės reabilitacijos programos finansavimas:

 • profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos;
 • apgyvendinimo, maitinimo ir transporto išlaidos;
 • kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu;
 • profesinės reabilitacijos pašalpa, kuri lygi 2 valstybinio socialinio draudimo bazinėms pensijoms (profesinės reabilitacijos pašalpa apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims mokama pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas ir yra lygi 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau per mėnesį negali būti mažesnė kaip dvi bazinės pensijos; pašalpą skiria ir moka Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniai skyriai).

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) gali būti teikiamos tokios paslaugos:

 • profesinių gebėjimų įvertinimas (iki 5 darbo dienų);
 • profesinis orientavimas ir konsultavimas (iki 5 darbo dienų);
 • profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas (iki 30 darbo dienų);
 • profesinis mokymas (trukmė nustatyta mokymo programoje);
 • pagalba įsidarbinant (iki 5 darbo dienų);
 • palaikymas darbo vietoje (iki 48 val.).

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu