PASLAUGOS ASMENIMS SU NEGALIA 

Užimtumo tarnyboje asmenims, turintiems negalią, suteikiamos nemokamos darbo rinkos paslaugos, susijusios su darbo paieška ir profesinės karjeros planavimu. Stebima, kad negalią turintys žmonės susiduria su didesne diskriminacija darbo rinkoje ir socialine atskirtimi, todėl jiems reikalinga kitokia pagalba. Vadovaudamiesi kitų šalių patirtimi, bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis, neįgaliesiems pradėjome teikti specializuotas sudėtines paslaugas.

Neįgaliuosius Užimtumo tarnyboje konsultuoja atvejo vadybininkai, kurie kartu su darbo ieškančiu asmeniu parengia individualų užimtumo veiklos planą. Atvejo vadybininkas, įvertinęs asmens turimą kvalifikaciją ar kompetencijas, darbo patirtį, sveikatos būklę, socialinius įgūdžius ir kitas aplinkybes, kartu su asmeniu aptaria, ką konkrečiai jis galėtų dirbti, kokios jo įsidarbinimo galimybės, o galbūt, ieškant geriausio sprendimo, jam verta persikvalifikuoti. 

ĮDARBINIMO SU PAGALBA PASLAUGA 

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos neįgaliems asmenims, siekiant jiems individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje.

Šią paslaugą sudaro pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras ir lydimoji pagalba įsidarbinus.

Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras

 • Jei neįgalus asmuo turi darbo pasiūlymą, pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama bendraujant su darbdaviu ir neįgaliu asmeniu, kuriam dėl turimo neįgalumo reikalinga pagalba įsidarbinant.
 • Taip pat yra padedama neįgaliam asmeniui susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas.

Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar neįgalaus asmens prašymu, siekiant užtikrinti įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių asmuo gali netekti darbo.

PAGALBA KURIANT DARBO VIETĄ SAU

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonė 

Neįgaliajam, pirmą kartą steigiančiam sau darbo vietą labai mažose įmonėse, gali būti kompensuojama iki 18835 Eur (vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma) jo darbo vietos steigimo išlaidų. Priemone gali pasinaudoti darbingo amžiaus neįgalus asmuo, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis ir jei jis anksčiau nėra steigęs darbo vietos sau labai mažose įmonėse.

Valstybės paramos lėšos gali būti skirtos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos; patalpos turi būti nuosavos).

Kaip viskas vyksta?

 • Su Užimtumo tarnybos konsultantu aptariamas ir sudaromas individualus užimtumo veiklos planas, kuriame yra numatoma savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.
 • Užimtumo tarnyba savo interneto svetainėje paskelbia savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atranką.
 • Pateikiama paraiška subsidijai gauti (paraiškos priimamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama steigti darbo vietą). Paraiškos forma.
 • Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus. Su kriterijais galite susipažinti čia.
 • Tvirtinamas finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas.
 • Paraiška tvirtinama surinkus ne mažiau nei 35 balus.
 • Jei paraiška patvirtinama, per 3 mėnesius asmuo privalo įsteigti labai mažą įmonę. Per 20 darbo dienų nuo jos įsteigimo, pateikus Užimtumo tarnybai reikiamus dokumentus, paramos gavėjas kviečiamas pasirašyti sutartį.
 • Neįgalusis, įsteigęs darbo vietą sau, turi ją išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Plačiau apie priemonės įgyvendinimą galite pasiskaityti čia.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis šiais kontaktais. 

MOKYMOSI GALIMYBĖS  

Profesinis mokymas 

Užimtumo tarnyba suteikia galimybę bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją.

Užimtumo tarnyba Jums gali pasiūlyti dalyvauti:

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis šiais kontaktais. 

Profesinė reabilitacija 

Neįgaliems asmenims integruotis į darbo rinką padeda jų darbingumo ir pajėgumo atstatymas bei naujų profesinių kompetencijų įgijimas taikant socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones. 

Kaip viskas vyksta?

Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Profesinės reabilitacijos poreikį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nustato asmenims:

 • pirmą kartą kreipiantis į NDNT dėl darbingumo nustatymo;
 • kuriems jau nustatytas darbingumo lygis kreipiantis į NDNT su Užimtumo tarnybos siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

Siuntimas nustatyti profesinės reabilitacijos poreikį išduodamas asmenims:

 • kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;
 • kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 55 proc.;
 • kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Nustačiusi profesinės reabilitacijos poreikį, NDNT asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio.

Plačiau apie profesinę reabilitaciją – čia.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis šiais kontaktais.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.