PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Darbingo amžiaus neįgaliesiems, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga. Paslaugą sudaro pagalba atliekant įsidarbinimo procedūrą ir lydimoji pagalba įsidarbinus.

Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslauga pradedama teikti, kai vadovaujantis Įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikio įvertinimo klausimynu yra nustatomas jos poreikis.

Pagalbos teikimo uždaviniai – padėti neįgaliam asmeniui susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas, įvertinti darbo vietą ir darbo sąlygas (darbo funkcijas, darbo laiką, darbo normas ir darbo našumą bei kt.), konsultuoti darbdavį  darbo vietos pritaikymo klausimais.

Lydimoji pagalba teikiama neįgaliam asmeniui įsidarbinus, atsižvelgiant į jo ar darbdavio prašymą.

Lydimoji pagalba teikiama siekiant padėti išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo – konsultuojant darbdavį ir (ar) neįgalų asmenį darbo santykių, darbo sąlygų, darbo vietos pritaikymo, neįgalaus asmens teisių užtikrinimo bei diskriminacijos darbo vietoje prevencijos klausimais, padedant spręsti neįgalaus asmens ir darbdavio bendravimo problemas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis, darbo užduočių padalijimu, ir kitas problemas, trukdančias asmens darbinei veiklai. 

Įdarbinimo su pagalba paslaugoms teikti Užimtumo tarnyba gali pasitelkti trečiuosius asmenis.

Close Menu