PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Užimtumo tarnyba skelbia 2020 m. vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką. Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2020 m. kovo 19 d. tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas. Sekanti vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranka bus skelbiama 2020 m. lapkričio 3 d. Vietinės užimtumo iniciatyvos – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, įgyvendinami nustatytose savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Šie projektai padeda sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių (seniūnijų) gyventojų užimtumą. VUI paraiškos sąmatoje (toliau – sąmata) nurodytos išlaidos privalo būti:
 • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
 • patirtos per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
 • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius.
 • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai, išlaidos nurodomos su PVM.
 • paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos dydis negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos 18 835,21 eurų VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.
Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas :
 • užimtumo didinimui tose teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra didesnis nei 1,3 karto negu vidutiniškai šalyje;
 • tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybė, Visaginas ar Ignalina);
 • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 nurodytuose punktuose;
 • vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
 • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 • projekto grąžai.
Paraiška gali būti popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiška turi būti  pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „VUI paraiškų atrankai“. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų nenagrinėjama. VUI paraiškos forma ir jos vertinimo kriterijai: VUI projekto paraiška, VUI paraiškos atitikties vertinimo forma, VUI paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, VUI paraiškos kokybės papildomi vertinimo kriterijai, VUI sutartis. VUI priemonę reglamentuojantys teisės aktai:  

Čia susipažinkite su darbo neturinčių asmenų dalimi, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, tikslinėse teritorijose, kuriose 2020 m. siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Papildoma informacija dėl VUI priemonės įgyvendinimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose nustatytu grafiku bus organizuojamos konsultacijos: VUI konsultacijų grafikas atrankai.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu