PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Vietinės užimtumo iniciatyvos – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, įgyvendinami nustatytose savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Šie projektai padeda sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių (seniūnijų) gyventojų užimtumą.

Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Bendrosios nuostatos:

Dokumentų formos, susijusios su priemonės organizavimu:

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektųatrankos ir priežiūro…

Projekto teikėjo ir vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų ati…

Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų vertinimo kriterijų for…

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties …

Veiklos finansinės arba finansinės tarpinės ataskaitos forma….

Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo viet…

Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma

Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo …

Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo …

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos gauti subsidi…

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka 2019 metais

Šiais metais vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka vyko nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d., paraiškas subsidijai gauti buvo galima pateikti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama įgyvendinti projektą.

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skirtas užimtumo didinimui kaimo vietovėse, savivaldybėse ar seniūnijose, kuriose nedarbas yra 1,3 karto ir didesnis nei šalies vidurkis, tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose, numatomam įdarbinti asmenų skaičiui ir jų priklausymui tikslinėms grupėms, tokioms kaip nedirbantys neįgalieji, neturintys kvalifikacijos, ilgą laiką negalintys rasti darbo asmenys, vyresni kaip 50 m., jaunimas iki 29 m. ir kt. Taip pat vertintas numatomų steigti darbo vietų skaičius ir jų pobūdis (kvalifikuotam darbui ar ne), savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlis. Atsižvelgta į projekto teikėjo nuosavų lėšų įgyvendinant projektą dydį, darbo užmokestį steigiamose darbo vietose, prašomos paramos dydį, projekto veiklų įgyvendinimo trukmę ir projekto veiklų įgyvendinimo atsakomybės paskirstymą.

2019 m. numatyta finansuoti 92 projektus, kurių metų planuojama įsteigti 454 naujas darbo vietas 30 šalies savivaldybių. Su finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašu galite susipažinti: 2019 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-403 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2019 metais“ pakeitimo“.  Finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų sąrašo pakeitimas: 

2019 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašo pakeitimas

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu