PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Informacija teikiantiems paraiškas

Kiekvienais metais Užimtumo tarnybai paskelbus Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

 • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
 • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
 • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
 • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
 • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys skiriamas:

 • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
 • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
 • vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
 • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 • projekto grąžai.

Paraiška gali būti pateikta popierine arba elektronine forma (elektroninė forma turi būti įrašyta skaitmeninėje laikmenoje ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paraiška turi būti  pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „VUI paraiškų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų, nebus nagrinėjama.

VUI paraiškos forma ir jos vertinimo kriterijai: VUI projekto paraiška, VUI paraiškos atitikties vertinimo forma, VUI paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, VUI paraiškos kokybės papildomi vertinimo kriterijai, VUI sutartis.

VUI priemonę reglamentuojantys teisės aktai:

Čia susipažinkite su darbo neturinčių asmenų dalimi, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, tikslinėse teritorijose, kuriose 2020 m. siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus.

Užimtumo tarnybos 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintas 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Daugiau informacijos dėl VUI priemonės įgyvendinimo galite sužinoti Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu