2021 m. lapkričio 12 d. Užimtumo tarnybos direktorės įsakymu patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams. Įsakymą ir galutinį sąrašą galite rasti čia. 

Nuo 2021-03-04 įsigaliojo nauji tvarkos aprašai, reglamentuojantys leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje  užsieniečiams išdavimą ir sprendimų dėl užsieniečių darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f289b3207c5f11eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=66gfwtl42 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0173e8127c6011eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=32wf69m7 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e128b1d17c5f11eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=66gfwtld2 

Trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba kurių nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir jie atsiunčiami laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, išduodamas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka 

Trečiųjų šalių piliečiams, įskaitant turintiems  aukštą profesinę kvalifikaciją, išduodamas sprendimas, kuris patvirtina, kad užsieniečio darbas arba aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantis darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka

Trečių šalių piliečiams yra išduodamas leidimas dirbti sezoninį darbą – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti sezoninį darbą išdavimo tvarka

INFORMACIJA DARBDAVIAMS, NORINTIEMS ĮDARBINTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIUS DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

INFORMACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS PILIEČIŲ ĮDARBINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI

INFORMACIJA BALTARUSIJOS PILIEČIAMS:

Daugiau informacijos apie Baltarusijos piliečių įdarbinimą lietuvių kalba galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie Baltarusijos piliečių įdarbinimą rusų kalba galima rasti čia.

PATVIRTINTAS PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS 2021 METAMS

Patvirtintą sąrašą rasite čia

PATVIRTINTA UŽSIENIEČIŲ, KURIE ATVYKSTA Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ DIRBTI PAGAL PROFESIJĄ, KURI ĮTRAUKTA Į PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠĄ PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS, KVOTA 2021 METAMS 

Įsakymą dėl kvotos patvirtinimo rasite čia

DĖL KVOTOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TRŪKSTAMŲ PROFESIJŲ DARBUOTOJAMS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PANAUDOJIMO 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАНЦЕВ В ЛИТВЕ

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.