Darbdavių dėmesiui

Informuojame, kad dėl pastaruoju metu itin išaugusio gautų dokumentų skaičiaus, gali būti vėluojama išduoti leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje ir sprendimus dėl darbo atitikties užsieniečiams iš trečiųjų šalių.

Atsiprašome už susidariusią situaciją.

Šiandien nagrinėjame dokumentus, pateiktus rugsėjo 12-13 dienomis.

2022-08-01 įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) pataisos, reglamentuojančios užsieniečių teisėtą buvimą ir darbą Lietuvos Respublikoje. Nuo 2022-08-01 galiojančią Įstatymo redakciją galite rasti čia.

2021 m. lapkričio 12 d. Užimtumo tarnybos direktorės įsakymu patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams. Įsakymą ir galutinį sąrašą galite rasti čia. 

2021 m. gruodžio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Dėl užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2022 metams patvirtinimo. Įsakymą ir kvotų dydžius galite rasti čia

Trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba kurių nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir jie atsiunčiami laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, išduodamas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka 

Trečiųjų šalių piliečiams išduodamas sprendimas, kuris patvirtina, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka

Trečių šalių piliečiams yra išduodamas leidimas dirbti sezoninį darbą – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti sezoninį darbą išdavimo tvarka

INFORMACIJA BALTARUSIJOS PILIEČIAMS:

Daugiau informacijos apie Baltarusijos piliečių įdarbinimą lietuvių kalba galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie Baltarusijos piliečių įdarbinimą rusų kalba galima rasti čia.

DĖL KVOTOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TRŪKSTAMŲ PROFESIJŲ DARBUOTOJAMS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PANAUDOJIMO 

 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.