PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Įgyvendindami remiamojo įdarbinimo priemones, Jūs ne tik rasite sau tinkamą darbuotoją, gausite įdarbinto asmens darbo užmokesčio kompensaciją, bet ir skatinsite užimtumą, prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką.

Remiamojo įdarbinimo priemonės:

 • Įdarbinimas subsidijuojant
 • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siūlytus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,55 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis už įdarbintus:

75 proc. apskaičiuotų lėšų

 • darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenis, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

60 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

50 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuotus bedarbius, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbius, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;
 • ilgalaikius bedarbius iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikius bedarbius nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresnius kaip 50 metų bedarbius;
 • bedarbius iki 29 metų;
 • asmenis, turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą.

Subsidija darbo užmokesčiui mokama:

iki 6 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuotais bedarbiais, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiais, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;
 • ilgalaikiais bedarbiais iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiais bedarbiais nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresniais kaip 50 metų bedarbiais;
 • bedarbiais iki 29 metų;
 • asmenimis, turinčiais teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą.

iki 24 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • asmenimis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenimis, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

neterminuotai per visą darbo laikotarpį, kai sutartis sudaroma su:

 • darbingo amžiaus neįgaliaisiais, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

Darbo įgūdžių įgijimo  rėmimo atveju, kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, darbdaviui papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos subsidijos darbo užmokesčiui.

Daugiau sužinoti apie remiamojo įdarbinimo priemones ir darbo užmokesčio subsidijavimą galite atvykę į mūsų klientų aptarnavimo skyrių, susisiekę bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu info@uzt.lt.

Close Menu