Įdarbinimas su pagalba – tai paslaugos, kuriomis siekiama neįgaliems asmenims, Užimtumo tarnybos priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje:

  • atliekant įsidarbinimo procedūras,
  • suteikiant lydimąją pagalba įsidarbinus.

Pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras paslauga teikiama darbo pasiūlymą turinčiam neįgaliam asmeniui, kuriam Užimtumo tarnyba nustatė įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikį ir darbdaviui sutikus bendradarbiauti. Šios paslaugos teikimo metu darbdavys gali būti konsultuojamas dėl neįgalaus asmens įdarbinimo galimybių, darbo vietos, sąlygų pritaikymo, supažindinamas su sunkumais, kylančiais dėl darbuotojo negalios bei jų sprendimo būdais.

Užimtumo tarnyba įdarbinimo su pagalba paslaugoms teikti yra pasitelkusi trečiuosius asmenis. Vilniaus ir Kauno regionuose įdarbinimo su pagalba paslaugų teikėjas yra Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose – jungtinės veiklos pagrindu veikiantys VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ ir UAB „Jarinta“.

Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugos tikslas – užtikrinti komunikavimą tarp neįgalaus asmens ir   darbdavio bei rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo.

Atsiradus lydimosios pagalbos įsidarbinus paslaugos poreikiui, darbdavys Užimtumo tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą  organizuoti lydimąją pagalbą įsidarbinus.

Lydimosios pagalbos formos ir trukmė – individuali, priklausomai nuo darbdavio ar neįgalaus asmens poreikių, bet ne ilgesnė negu 12 kalendorinių mėnesių nuo neįgalaus asmens įsidarbinimo dienos.

Įdarbinimo su pagalba paslaugas apibrėžia šie teisės aktai:

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.