Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka 2019 m.

 

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Užimtumo tarnybai paskelbus darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys, gyvenantys teritorijoje, kurioje steigiama darbo vieta, asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo (pritaikymo) datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • nuosavų lėšų indėliui;
 • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
 • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
 • numatytam steigti darbo vietų skaičiui; 
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 • stacionarios darbo vietos steigimui.

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos tiesioginėms funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti būtinoms darbo priemonėms įsigyti, taip pat panaudotos per darbo vietų steigimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą laikotarpį. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti šiuo metu negali viršyti 22 630,00 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja:

Papildoma informacija:

Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo rengimo, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentuose organizuojami mokymai ir konsultacijos. 

2020 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2021 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2022 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

Papildoma informacija dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883. 

Pažyma apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams

Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo/vietinių užimtumo iniciatyvų projektų/paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Darbo vietų steigimo sutartis

Veiklos finansinė ataskaita

Vienos įmonės deklaracija 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.